Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe die dient te worden verzameld? Mathias Declerck, expert kernversterking bij CityD, legt uit met welke principes Smart Cities rekening dienen te houden en wat we kunnen leren van pioniers zoals Barcelona, Singapore of Toronto.


Het belang van data

Elke stad of gemeente, klein of groot, ontkomt niet aan de trend van digitalisering. Met digitalisering en de inzet van technologie gaat data gepaard. Data is de voedingsbron voor Smart Cities. Maar het verzamelen van data maakt een stad niet slim. Mogelijks zelfs niet eens een beetje slimmer. Waarom niet? Het antwoord werd uitgebreid toegelicht door Mathias Declerck tijdens het inspiratiemoment van City of Things.

Onder de noemer ‘City of Things – Smart Economy’ ondersteunde VLAIO de afgelopen jaren verschillende initiatieven. CityD was betrokken bij een aantal van deze projecten en kon daarom het slotevenement openen met een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’.


Volg de evolutie

Met uitzondering van enkele grootsteden staan de Vlaamse steden en gemeenten eigenlijk nog in hun kinderschoenen in de evolutie naar een succesvolle Smart City. Ingestuurd door een aantal projecten via Vlaanderen of de provincies worden her en der de eerste (baby)stapjes gezet. Het zijn doorgaans solitaire initiatieven. Er wordt vergeten dat het concept van een Smart City al verschillende decennia aan het groeien is. Deze solitaire acties gaan nog te vaak voorbij aan de fundamenten. Wist je bijvoorbeeld dat experten al spreken over Smart City 1.0, 2.0 en 3.0? Zelfs 4.0 zit er aan te komen. Die evolutie is er niet zomaar gekomen. Verspreid over de ganse wereld zijn steden al tientallen jaren bezig met experimenteren en leren. Het mogen dan misschien wel grootsteden zijn zoals Barcelona, Singapore, Toronto of Helsinki die pionieren, toch zijn de learnings en daaruitvolgende te bewaken principes voor alle gemeenten belangrijk, ongeacht de schaalgrootte.

We verklappen alvast enkele belangrijke krijtlijnen:
  • Data is een middel, geen doel
  • Stel eerst duidelijke doelen en verzamel pas daarna data; niet andersom
  • De evolutie naar een Smart City is een participatief proces. Het comfort voor inwoners en bezoekers verhogen, is belangrijk.


Centraal staat een integrale benadering, duidelijke doelstellingen en de juiste expertise om de verzamelde data te vertalen naar acties of bijsturingen. Een datagedreven beleid is dus slechts een onderdeel van de evolutie naar slimmere steden of gemeenten, maar dan wel een héél belangrijke!

Wil je meer weten over het datagedreven beleid?


Ben je op zoek naar inzichten, ondersteuning of dataverwerking? Wil je meer weten over onze pijler Citymarketing en Centrummanagement? Wens je ondersteuning door de experten van DataD, voor marktonderzoek & marktanalyse, haalbaarheids- & behoefteonderzoek, marktstrategie & marketingadvies? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak! Het team van CityD-WES staat graag voor jou klaar.


Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x