Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Religieus erfgoed

1800 Rooms-Katholieke kerken en maar vijf procent van de Vlamingen die wekelijks naar de kerk gaat. Dit impliceert dat er per kerk slechts gemiddeld ongeveer 166 regelmatige kerkgangers zijn. Ook het aantal geestelijken is in dalende lijn. Door de kerken te herbestemmen, geven we dit religieus erfgoed een nieuwe functie.

VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare die een geslaagde herbestemming kreeg.

De bouw van de Sint-Jozefskerk begon in 1952 en het was meteen het centrale punt in de nieuwe wijk tussen de haven en Rumbeke. In 2014 werd de kerk ontwijd. Er volgden diverse pogingen van een projectontwikkelaar om de kerk af te breken en op het terrein een appartementsgebouw op te richten. Het vergunningstraject stuitte op verzet van de buurt en de stad die dit mooie monument niet graag zagen verdwijnen. 3Architecten, het architectenbureau van Barbara Ostyn, Jan Tyvaert en Christophe Keirsbilck, stelde voor om de kerk te herbestemmen en er de hoofdzetel in onder te brengen. Zo werd het ook uitgevoerd.

De herbestemming gebeurde met veel respect voor de eigenheid van het pand en de omgeving. Er vonden heel wat co-creatiesessies met de buurt plaats. Burgers en verenigingen kunnen nu een gedeelte van de kerk, het schip, afhuren. Het schip kreeg een polyvalente invulling als event- en ontmoetingsruimte na de kantooruren en in het weekend. Het schip kan van de kantoorruimte afgescheiden worden via een mooi ogend houten hekken. Er is een intense samenwerking met de stad Roeselare, die de ruimte huurt op structurele basis. De eventlocatie biedt plaats voor babyborrels, repair café, yogasessies, wijkwerking, ontbijtmomenten, aperitiefconcerten,… en zorgt dus voor een positieve wijkdynamiek.

Herbestemming met oog voor duurzaamheid

Om erfgoedsites relevant te houden of opnieuw relevant te maken, dient een strategie te worden ontwikkeld waarbij zowel de erfgoedwaarde, de maatschappelijke waarde als de commerciële waarde van de site als potentieel worden benut. Door nieuwe functies toe te voegen en/of oude te heractiveren wordt een evenwichtig aanbod gecreëerd dat alle stakeholders ten goede komt. Inzetten op een gerichte kwaliteitsopschaling van de bezoekersbeleving maakt daar deel van uit. Het maken van keuzes en het bepalen van prioriteiten is heel belangrijk. CityD helpt jou graag de juiste keuzes maken.

In de kerk zijn drie sobere gevelbrede openingen gemaakt om een verbinding te maken tussen de kerkruimte en de omgeving, alsook om meer licht binnen te trekken. Ze lijken er al altijd geweest te zijn. De vormgeving en uitstraling van de ingrepen, zowel exterieur als interieur, sluiten aan bij het bestaande gebouw. Verwarming, verlichting en akoestische technieken zijn functioneel én in eenvoud verwerkt. De verwarming gebeurt via vloerverwarming: er werd een nieuwe polybetonnen vloer gegoten boven de bestaande vloer. De warmtevoorziening gebeurt via warmptepompen die gevoed worden door zonnepanelen. Het systeem is hybride en de vorige gasketelinstallatie kan op vriesdagen bijspringen. De volledige zolderruimte werd geïsoleerd. Bij de inrichting was er speciale aandacht voor akoestiek. De muren en wanden werden bedekt met akoestische materialen.

3Architecten engageerde zich ook om via een derde partij het kerkuurwerk en bijhorende klok in werking te houden. De klokken van de Sint-Jozefskerk luiden dus nog als voorheen en doen denken aan het religieus verleden.

De stad greep ook de gelegenheid om de volledige omgeving rondom de kerk te ontharden. Zo’n 7000 m² werd onthard: groene pleinen, wadi’s, open greppels, banken,… Het project rond de Sint-Jozefskerk geeft ruimte aan de bewoners met 3000 vierkante meter bijkomend groen. De banken worden veelvuldig gebruikt door de plaatselijke bewoners. Ook de bestaande bomen krijgen extra aandacht. Waardevolle lindebomen en Amerikaanse eiken die er nu al groeien, krijgen bijkomende ruimte voor wortelgroei. De wijk werd verkeersluw en werd ingericht als een zone 30. Er gebeurde een verkeersknip om doorgaand verkeer te weren. Voetpaden en parkeerstroken kregen waterdoorlatende verharding.

Ook Stad Oostende zal kerkgebouwen herbestemmen

Het nieuwe kerkenbeleidsplan van Oostende houdt in dat bestaande kerkgebouwen worden herbestemd of een nevenfunctie krijgen. Alle gebouwen die bestemd zijn voor erediensten worden er in kaart gebracht, samen met het actueel gebruik en de huidige functie van elk gebouw. Via een stedelijk taskforce en het betrekken van inwoners wil de stad tot een plan komen over het toekomstig gebruik van deze gebouwen.

De herbestemming dringt zich op, ook vanuit financieel oogpunt, want de Oostendse belastingbetaler betaalt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro aan subsidies voor de kerkfabrieken. De Stad is vastberaden om snel in kaart te brengen welke kerkgebouwen herbestemd kunnen worden en hierover concrete beslissingen te nemen.

Meer info via: https://www.oostende.be/stad-oostende-wil-kerkgebouwen-herbestemmen.


Wil je ook een visie vormen rondom de herbestemming van een kerk of ander erfgoedgebouw? CityD staat je met raad en daad bij in het zoeken van een nieuwe invulling die haalbaar is. Haalbaar vanuit de markt (vraaggestuurd) maar ook haalbaar vanuit financieel oogpunt.

Wens je meer te weten over onze pijlers Vastgoed & Gebiedsontwikkeling en Toerisme en vrije tijd? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x