Stedelijke dynamiek in al haar facetten

CityD helpt regio's, steden en gemeenten in hun groei en in hun weerbaarheid. We wachten niet totdat de wind van richting verandert, we zetten de zeilen bij en de koers uit. Zo reiken we een kompas aan én een perspectief waarmee bezoekers, bewoners en bedrijven kunnen verleid worden. Een lokaal en regionaal bestuur wil hier wel het initiatief nemen maar stedelijke of regionale dynamiek is een zaak van en door vele actoren. Samen bepalen we hoe dit kompas de richting kan aangeven om van elke stad, kern of regio een leefbare en aantrekkelijke omgeving te maken. 

Ten behoeve van overheden, projectontwikkelaars, bedrijven, investeerders, retailers of andere aanbieders van een stedelijk voorzieningenaanbod versterkt CityD stedelijke en binnenstedelijke dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral met een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en centrummanagement, Handel en horeca,  Ruimtelijke economie, Toerisme & Vrije Tijd en Vastgoed & Gebiedsontwikkeling.

Passie, expertise en betrokkenheid, … dát is de smeerolie.


Citymarketing en Centrummanagement

Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

Handel en Horeca

Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

Ruimtelijke economie

CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

Toerisme en vrije tijd

Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x