Masterplan centrum Oostkamp

CityD stond in 2020 en 2021 mee aan het roer voor de opmaak van het volledige Masterplan voor het centrum van Oostkamp. Vanuit (ruimtelijk-)economisch oogpunt werd een volledige analyse uitgevoerd van het centrum van Oostkamp, werden alle (koop)stromen in kaart gebracht voor het ruimere verzorgingsgebied samen met alle kritieke toegangs- en afwikkelingspunten, werd een marktruimteberekening uitgevoerd, etc. Vervolgens werden alle resultaten gebundeld in een aanbevelings- en actieplan. Vervolgens werd ook een visienota opgemaakt ‘Oostkamp 2030’ met als doel de volledige herinrichting van de kern op alle vlakken future proof te maken. Hiertoe werden alle trends & ontwikkelingen m.b.t. ondernemen, consumentengedrag, burgerwensen, etc. verwerkt. 

Oostkamp is dus klaar voor de toekomst en zal stapsgewijs – op het ritme van de markt – verder bouwen aan de toekomst aan de hand van een conceptueel draaiboek aangevuld met concrete acties op korte, middellange en lange termijn. Flexibiliteit en dynamiek zijn hierbij twee absolute kernwaarden. 

Dit project kadert binnen onze activiteiten omtrent handel en horeca. CityD begeleidt overheden en administraties om gemeenten aantrekkelijk te maken voor bezoekers en bewoners. 

Heb je zelf ook nood aan advies of wil je kennis maken met onze experts? 
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x