Toerisme en vrije tijd

Steden en gemeenten zijn al langer geëvolueerd van productiegebied naar consumptiegebieden waar het toeristisch-recreatief gebeuren hoe langer hoe meer een centrale plaats inneemt. 

De dienstverlening van een stad biedt ons de mogelijkheid om te wonen en te werken, maar ook om te winkelen, te ontmoeten, te ontspannen en te genieten. Daarom zetten wij in op een verantwoord aanbod op het gebied van culturele, sportieve of recreatieve voorzieningen.

Toerisme als belevingseconomie

Voor een inwoner of bezoeker van een stad is beleving de factor die het verschil maakt tussen een positieve of negatieve ervaring tijdens een bezoek aan de stad. Om deze beleving optimaal te organiseren maken wij gebruik van onderscheidende en identiteitskaders, die de basis vormen van de belevingseconomie waarvan toerisme en vrije tijd de belangrijkste elementen zijn.Vrijetijdstrends bepalen tegenwoordig mee de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van een stad of regio. Het gaat niet langer om het historische of culturele aanbod, maar om de manier waarop bezoekers en toeristen deze beleving willen ervaren. Het functioneren van een hele stad wordt aangetast. Het is belangrijk om deze bredere aanpak te integreren in een promotiebeleid voor toerisme en vrije tijd.

Omvang, cultuur, toerisme, sport, gastronomie,... het maakt tegenwoordig allemaal deel uit van een strategisch plan toerisme en vrije tijd. Een duidelijke langetermijnvisie is cruciaal in een proces van stedelijke ontwikkeling.

Naast een nicheaanbod richten steden en gemeenten zich ook meer op de landschapsbeleving als geheel, om zo ook de woonfunctie te versterken. Deze visie moet geïntegreerd worden in een lokaal en vernieuwend gemeentelijk actieplan.


CityD richt zich op toerisme

Al meer dan 50 jaar houden CityD en haar partners zich bezig met toeristisch onderzoek voor regio's en steden, nationaal en internationaal. Vanuit twee kantoren, één vlakbij het stadscentrum van Brugge en de ander in Genk, zijn we ideaal geplaatst om het kusttoerisme, het kunsttoerisme, het landschapstoerisme en het industrieel erfgoed politiek en in de praktijk te versterken.

Onze diensten op het gebied van toerisme

 • Strategisch plan voor toerismebeheer
 • Beheerplan recreatie
 • Beheerplan voor zakelijk toerisme
 • Sportinfrastructuurplan
 • Operationeel plan
 • Beleef-concepten
 • Herbestemming


Bent u verantwoordelijk voor het toerisme- of recreatiebeleid? Vertegenwoordigt u een andere grote toeristische of recreatieve attractie? Heeft u advies nodig?

Stel je vraag aan onze experts. Wij onderzoeken, analyseren en rapporteren om jouw vraag perfect te beantwoorden.

Neem contact met ons op

De referenties:

  • Toerisme Vlaanderen/Bezoek Vlaanderen: Vlaamse erfgoedsites
  • Toerisme Scheldeland: het Land van de Schelde - Regionale identiteit - DNA en scenario's. 
  • War Heritage Institute: toeristische marketing voor oorlogsmusea
  • Provincie Vlaams-Brabant: toeristische en recreatieve visie op de ''Brabantse Wouden – Brabantse Bossen'', indieningsdossier ter verkrijging van de status van Nationaal Park
  • Provincie Oost-Vlaanderen: toekomstig profiel van het provinciaal domein De Boerekreek
  • Colen/Borgloon: reconversie van het abdijklooster Colen Mariënhof
  • Toerisme Vlaanderen/Bezoek Vlaanderen: reconversie van Kasteel Poeke
  • EROV: onderzoek naar de vrijetijdseconomie in Oost-Vlaanderen
  • Provincie West-Vlaanderen/Midwest: masterplan voor bovenlokale sportinfrastructuur
  • Strategisch plan voor toerisme in Brugge
  • Grootschalig multi-client onderzoek en onderzoek naar het toeristisch gedrag van Belgen (meer dan 30 jaar)
  • Sport Vlaanderen: beleidsplan sportinfrastructuur
  • Terhills marktonderzoek voor binnenactiviteiten
  • WBT (VisitWallonie.be): studie over excursies in Wallonië (via onze Consumeter)

Citymarketing en Centrummanagement

Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

Handel en Horeca

Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

Ruimtelijke economie

CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x