CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, KERNpunt en Liantis en vormde de slotsom van het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde als projectpartner een aantal handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie. Izegem ontving een award voor hun kindvriendelijke actie en de handelaarsvereniging Veurne Toe Koer werd bekroond tot provinciale winnaar.

 Awards voor Winkelsterren

Op 27 maart 2024 werd de avond van de West-Vlaamse Winkelier georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, KERNpunt en Liantis. Dit event was de slotsom van het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’ waarbij de provincie de ‘Ik koop lokaal’-campagne in 2023 heeft ondersteund. CityD was projectpartner en begeleidde een aantal handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Zo zetten we in Izegem de stickeractie ‘We hebben het in Izegem’ op. Met 100 deelnemende handelaars, 250.000 gedrukte stickers en 775 volle stickerboekjes werd de actie een groot succes. Meer informatie over de actie in Izegem en de begeleiding die we er boden, vind je hier.

Izegem mocht de award voor ‘Meest kindvriendelijke actie’ in ontvangst nemen. Handelaarsvereniging Veurne Toe Koer werd bekroond tot provinciale winnaar. Op de foto zie je Sandra Verbrugghe, deskundige Lokale Economie stad Izegem, samen met Mathias Declerck van CityD.

Samenwerken Werkt

De avond van de West-Vlaamse Winkelier was een succes. Meer dan 155 winkeliers mochten samen met een aantal lokale besturen getuige zijn van vier inspirerende keynotes én de uitreiking van verschillende awards. Mathias Declerck van CityD was één van de sprekers en blikt tevreden terug: “Met onze keynote ‘Samenwerken Werkt’ hebben we de handelaars opgeroepen tot meer samenwerking. Niet zozeer de technische samenwerkingsvormen maar wel de ‘why’ werd sterk benadrukt. Samenwerken is een oerinstinct en toch doen we het steeds minder. Want er zijn valkuilen. Zowel handelaar, consument als de volledige maatschappij verandert. Samenwerken is dé oplossing om toekomstgericht relevant te blijven.”

Over CityD en CityD-WES group

CityD-WES group verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties, bedrijven en besturen en opereert vanuit twee merken CityD en DataD.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies, strategie en een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

DataD is expert in marktonderzoek en marktstrategie. Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan we verder dan data en leveren we heldere inzichten in marktsegmenten en in het gedrag van consumenten/klanten. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies. DataD maakt bedrijven en organisaties “marktgedreven”. We zorgen ervoor dat u uw klant, concurrent en omgeving beter leert kennen. Dat u uw producten of diensten perfect afstemt op de wensen van de markt. Dat u uw bestaande afzetmarkten verder uitbouwt en nieuwe markten aanboort. Kortom, DataD zet uw uitdagingen om in kansen.


Wens je meer te weten over onze keynotes, begeleidingen of centrummanagement? Meer informatie nodig over de opmaak van een strategisch commercieel plan, detailhandelsbeleid of citymarketing? Wil je meer weten over onze pijlers Handel en Horeca en Citymarketing en Centrummanagement en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Herbestemmingsdag (12.05.2024) wijst op het belang van herbestemmen als weg naar de toekomst

CityD onderzoekt via een herbestemmingsstudie welke nieuwe functies gebouwen kunnen krijgen. Dit doen we via een participatief traject samen met de opdrachtgever, belanghebbenden, omwonenden, experts en architect. Een nieuwe toekomst voor bestaande gebouwen, daar geloven we in!

CityD analyseert voor VLAIO de ruimtelijke en economische evolutie van publiek toegankelijke functies

VLAIO bouwt aan bedrijvige kernen van de toekomst. Welk beleid is er rond publieksgerichte functies nodig om weerbare handels- en/of voorzieningenkernen uit te bouwen? CityD analyseert het publieksgericht aanbod, toetst het bestaand beleid, onderzoekt ontwikkelingen en formuleert aanbevelingen.

CityD is partner bij de Dag voor de Binnenstad en de Week van de Samenwerking

Op 11 april 2024 werden Lier, Ede en Arnhem verkozen tot winnaars van het ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject’ tijdens de Dag voor de Binnenstad. CityD is jurylid bij de verkiezing en volgde ook de Week van de Samenwerking, twee initiatieven van het Platform Binnenstadsmanagement. De CityD-pijlers Centrummanagement & citymarketing en Handel & horeca sluiten hier naadloos bij aan.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x