Stedenbouwkundige Verordening in Schoten

Stedenbouwkundige verordening detailhandel voor Schoten

Schoten had al een strategisch-commercieel plan, wist dus waar ze de accenten kon en moest leggen en wilde dan de volgende stap zetten naar uitvoering van beleid. Voor deze opdracht werd een team samengesteld van CityD en Sweco met onder andere centrummanagers, ruimtelijke planners en ontwerpers, milieu-experten en mobiliteitsdeskundigen. Een continue wisselwerking binnen het team zorgde voor een geïntegreerde benadering en een efficiënt planproces.

Deze opdracht omvatte het opstellen van een verordening detailhandel met verschillende maatregelen.

Het centrum van Schoten is goed afgebakend

Fase 1: voorstudie

Wat zijn de doelstellingen inzake detailhandel die de gemeente Schoten nastreeft in haar stedenbouwkundig beleid en op basis waarvan wenst ze haar vergunningenbeleid richting te geven? Het antwoord op deze vraag vormde de ideologische grondslag van de verordening. We brachten de gewestelijke verordeningen in kaart en bekeken de bestaande BPA’s en RUP’s in de gemeente.

De focus van het ontwerpend onderzoek lag op ruimtelijke opties en mogelijke scenario’s. Het ontwerpend onderzoek hield eveneens in het achterhoofd dat het doel een verordening met stedenbouwkundige voorschriften was.

Fase 2: voorontwerp

In deze fase werden de contouren (inhoudelijk en geografisch) van de verordening scherp gesteld. Tijdens deze stap van deze fase werd ook actieve feedback van de dienst Ruimtelijke Ordening gevraagd. Een volgende stap tijdens deze fase betrof een voorbespreking met de relevante gewestelijke en provinciale adviesinstanties.

Fase 3: formeel traject

Na een participatiemoment, adviesronde en evaluatiemoment kon op basis van de ontvangen input de verordening afgewerkt worden.

Ook gevelverfraaiing bepaalt het straatbeeld

Dit project kadert in onze activiteiten omtrent handel en horeca. CityD begeleidt overheden en administraties om stedelijke voorzieningen en infrastructuren vorm te geven en adequaat te implementeren. 

Heb je zelf ook nood aan advies of wil je kennis maken met onze experts? close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x