Handel en Horeca

Commerciële kernen worden “aanbod”-centra voor iedereen, commercieel, bestuurlijk, sociaal-cultureel en recreatief. Elke reden om naar het centrum te gaan is een goede reden. Het is waar dat de smaak van klanten voortdurend verandert. Is het een wonder dat ook het aanbod radicaal verandert? Natuurlijk niet. Wij denken met u mee over de beste manier om deze transitie te begeleiden.

Winkelstraten, pleintjes met restaurants en cafés aan terrassen en winkelcentra zijn plekken waar ontmoeten en ontspannen net zo belangrijk zijn als winkelen. Lokale overheden zijn daarom verantwoordelijk voor het ontwikkelen van infrastructuur en het creëren van passende randvoorwaarden ten behoeve van bezoekers, ondernemers en investeerders. Werk dus aan een duurzaam plan om de synergie tussen beide partijen te optimaliseren. Wij bieden een pragmatische vertaling van wat de wetgever voorschrijft en houden rekening met de talrijke sociaaldemografische, ruimtelijke en economische mogelijkheden of beperkingen. De economie volgt vaak haar eigen logica, maar kan niet zonder een juridisch veilig en evoluerend raamwerk. Dit is wat CityD doet: kansen en mogelijkheden detecteren, ontwikkelen en initiëren vanuit ruimtelijk-economisch perspectief, in nauw overleg met overheden, ontwikkelaars, investeerders en belangenorganisaties.


De wet van vraag en aanbod

Waar mensen samen wonen, verblijven of tijd doorbrengen, zijn er behoeften en verwachtingen. Hierdoor ontstaat er een economische dynamiek van vraag en aanbod. Het is aan de overheid om deze dynamiek te faciliteren met een perspectief op maat voor de verschillende functies die aan deze behoefte voldoen. Investeerders en ondernemers kunnen binnen dit kader de wenselijkheid en haalbaarheid van bepaalde installaties beoordelen. Beide partijen kunnen er aan werken, op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.Maatwerk en flexibiliteit

Als het gedrag van consumenten en bezoekers verandert, zal ook het aanbod dat voor diezelfde consument bedoeld is, moeten veranderen. Omdat onze samenleving voortdurend verandert, is het waar dat antwoorden voor de eeuwigheid niet meer bestaan en dat personalisatie en flexibiliteit van het aanbod essentieel zijn om hiermee om te gaan. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het kader, met nadruk op vervlechting, (her)inrichting van de openbare ruimte, functionaliteit en dynamische investeringen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor ondernemers en investeerders die voor de uitvoering zorgen. Leegstaande panden krijgen een nieuwe duurzame functie, samenwerkingen leiden tot nieuwe synergieën, kortom het stedelijk weefsel toont veerkracht.CityD is jouw strategische partner voor beleidsadvies

Het ontwikkelen van een dynamische stad vereist een weloverwogen strategie. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Daarom werken wij met strategische plannen die gebaseerd zijn op onderzoek en die kunnen rekenen op de steun van stakeholders.

Als handel, dienstverlening en horeca de software vormen, dan vormen publieke ruimte, duurzame maar haalbare mobiliteit en connected stadsvernieuwing de hardware van het centrum, de stad of de regio.CityD is jouw externe partner die ieders behoeften in kaart brengt. Dit gebeurt via marktonderzoek en haalbaarheidsstudies die de basis vormen voor beleidsplannen, retailvisies of strategische businessplannen. Wij brengen alle kennis en ervaring in die nodig is om gezamenlijk heldere en haalbare plannen te realiseren en uit te voeren via maatwerkoplossingen.

Detailhandel, horeca en dienstverlening

CityD stelt bedrijfsvisies of strategische en commerciële plannen op, aangepast aan de stad of regio, variërend van onderzoek tot promotiecampagnes. Runshopping, funshopping, beleving in alle vormen en soorten, voor elke commerciële kern zoeken wij naar de beste formule. Soms mondiaal, soms gericht op één of meerdere specifieke locaties. CityD biedt kennis en ervaring in alle aspecten van de lokale economie, maar biedt ook expertise in specifieke niches zoals de wekelijkse markt, grond- en vastgoedbeleid, startup-initiatieven, DNA- en identiteitsprocessen visueel, etc. Volgens het principe van de geanimeerde kern in complementariteit met ontwikkelingen aan de rand of in de subcentra maximaliseren we de kansen op succes van een bloeiende lokale economie.

Lokale en regionale overheden moeten definiëren hoe zij hun materieelbeleid willen aanpakken. De Vlaamse overheid eist ook dat steden en gemeenten hun vestigingsprincipes op een duurzame manier verankeren in het gemeentelijk beleid. Maar hoe moet dit vorm krijgen?

 • Hoe willen we commerciële voorzieningen in het centrum, aan toegangswegen of in kleine kernen beheren?
 • Hoe kunnen we gebieden met veel winkels en gebieden met weinig winkels afbakenen?
 • Welke balans zoeken we en hoe kunnen we een duurzaam klimaat voor investeerders en ondernemers garanderen?
 • Wat willen we waar om de leefomgeving van bewoners en bezoekers te versterken?
 • Hoe houd je rekening met deze veeleisende klant die graag bediend wordt?

CityD-plannen volgen het hele proces, inclusief begeleiding tijdens de uitvoering. De plannen sluiten steeds aan bij de principes van de Vlaamse overheid, vastgelegd in het Decreet geïntegreerd beleid van handelsvestigingen, maar sluiten ook aan bij de sociaal-economische en demografische veerkracht van de stad of het hinterland. Met een solide plan kunnen publieke overheden op een intelligente, proactieve en reactieve manier de vele problemen waarmee ze worden geconfronteerd, aanpakken.

Horeca

De horeca is veel meer dan een plek om te eten en te drinken. De maatschappelijke functie van de horeca kan niet worden overschat. Maar bovenal is de horeca vaak de plek waar bezoekers van een stad of gemeente elkaar voor het eerst ontmoeten. Dit kan tellen in termen van public relations. Bovendien is het horeca-aanbod ook de uitdrukking van het onderscheidende karakter van een plaats en is het vaak gekoppeld aan recreatieve, culturele of toeristische troeven.

De horecasector evolueert zeer snel. Want natuurlijk verandert de klant in de eerste plaats veel. Overal zien we nieuwe formules en nichebedrijven verschijnen, vaak geassocieerd met gemengde concepten. Met een politiek plan voor de horeca slaagt de gemeente erin optimaal in te spelen op de behoeften van consumenten met al deze verschillende verwachtingen, uitingen en mogelijkheden. Ook hier is het van belang dat de sector zelf kan vertrouwen op een duurzaam investeringskader. Dit is ook de link met toerisme, met evenementen, met het publieke domein.


Bier maakt dan wel geen deel uit van de Vlaamse canon, maar een stad zonder bloeiend restaurant is als een café zonder bier. Een sterke horecasector brengt niet alleen welvaart maar vooral welzijn. 


Detailhandel en horecadiensten

 • Strategisch-commercieel plan| Visie voor detailhandel
 • Kernversterking
 • Onderzoek naar openbare markten
 • Horecabeleidsplan
 • Koopstromenonderzoek
 • Leegstandsaanpak
 • Afbakening van de belangrijkste commerciële zones,  kernwinkelgebieden
 • Geïntegreerd vestigingsbeleid (Integraal Handelsvestigingsbeleid Vlaanderen)
 • Expansie-advies en blindevlekkenplannen
 • Omgevingsvergunningen voor detailhandel, kleinhandelsvergunning
 • Verbindingsmodellen
 • Markt- en potentieelonderzoek
 • Berekening van de marktruimte
 • Mystery shopping met individuele ondernemers
 • Mystery shopping van de kern (uniek!)
 • Planologische regelgeving en BGO (Beleid Gewenste Ontwikkelingen) voor de detailhandel


Bent u centrummanager, ambtenaar verantwoordelijk voor de lokale economie, investeerder, handelaar, etc.? Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw kern, gemeente, stad of regio?

  

Stel uw vraag aan onze experts. Wij onderzoeken, rapporteren en analyseren om uw vraag perfect te beantwoorden.

Neem contact met ons op

Referenties

 • Opmaak Integraal Handelsbeleid Oostende (lopend)
 • Ruimtelijke detailhandelsvisie Hasselt
 • Onderzoek naar publiek toegankelijke functies, lopend (Vlaio)
 • Strategisch-commercieel plan Dendermonde
 • Collectieve Leertrajecten voor de Bedrijvige Kern (De Kernmeesters), Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen
 • Epplejeck, uitbreiding begeleiding
 • Kleine handelsvergunningen divers
 • Inspiratieplatform De Vitrine, Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen
 • Actualisatie handelsvisie Diepenbeek centrum
 • Horecabeleidsplan gemeente Dilbeek
 • Detailhandelsvisie gemeente Ternat
 • Leegstandsmanagement stad Halle
 • Leegstandsaanpak stad Aarschot
 • Strategisch-commercieel plan stad Brussel
 • Ontwikkeling digitaal dashboard detailhandel, stad Brussel
 • Horecabeleidsplan Heusden-Zolder
 • Horecabeleid Roosdaal
 • Kernversterking Nossegem en Sterrebeek, Zaventem
 • Proeftuinen detailhandel Oostrozebeke, Westende-Bad en Hooglede, POM West-Vlaanderen
 • Detailhandelsplan-centrumplan Lummen
 • Ondersteuning dienst lokale economie gemeente Lummen
 • Beleidsnota detailhandel Gent
 • Horecabeleidsplan Beringen
 • Ondersteuning lokale economie Zaventem
 • Ondersteuning lokale economie Overijse
 • Mysteryshopping West-Vlaamse centrumsteden, POM West-Vlaanderen
 • Centrumstudie Alken
 • Ontwikkeling startersinitiatie Dilbeek voor Durvers, Dilbeek
 • Afbakening kernwinkelgebied Aalst
 • Detailhandelsplan Roosdaal
 • Detailhandelsstudie Leuven
 • Haalbaarheidsstudie en brancheringvoorstel site Nelissen, Leuvensesteenweg, Tienen
 • Afbakening kernwinkelgebied Dilbeek
 • Detailhandelsplan Brugge
 • Centrumstudie Wevelgem
 • Zele, centrum visie "Groene Stroom"
 • Luxemburg-stad, detailhandelsvisie
 • Opwaardering in structuur aanpak leegstand omgeving K in Kortrijk
 • Bepalen verzorgingsgebied nieuw retailpark, Geraardsbergen
 • Visie grote retailontwikkelingen Turnhout
 • Ontwikkelingsmodel marktruimteberekening detailhandel, POM West-Vlaanderen
 • Commerciële inspiratie van Handelaars
 • Coaching handelaarsverenigingen, POM West-Vlaanderen
 • Beleidsnota detailhandel Antwerpen
 • Ondersteuning onderzoek toekomst van de wekelijkse markt, Hasselt
 • Provinciale detailhandelsvisie Limburg
 • Ontwikkelingsvisie (Neer-)Pelt
 • Detailhandelsplan Lommel
 • Centrumstudie Lanaken
 • Detailhandelsplan Vilvoorde
 • Strategisch commercieel plan Aarschot
 • Detailhandelsstudie stad Mechelen
 • Detailhandelsplan stad AalstCitymarketing en Centrummanagement

Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

Ruimtelijke economie

CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

Toerisme en vrije tijd

Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x