Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Meerdere steden en gemeenten organiseerden de afgelopen jaren “win je zaak”-wedstrijden. De startende ondernemer wint een flinke financiële duw in de rug of krijgt zelfs een jaar gratis een pand ter beschikking. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees hieronder de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

Waarom een wedstrijd organiseren?

Je hebt het wellicht al vaker gezien. Meerdere steden hebben de afgelopen jaren wedstrijden georganiseerd waarbij een startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug krijgt of sterker nog, een jaar gratis een pand ter beschikking krijgt gesteld. Ook onlangs in Aarschot waren er maar liefst 60 kandidaten die maar al te graag aanspraak wilden maken op een prijzenpot van €20.000 financiële steun en een persoonlijk begeleidingstraject.

Eerst even naar het waarom. Heel wat binnensteden kampen met toenemende leegstand en zien het traditioneel ondernemerschap verschralen. Als we met ‘traditioneel aanbod’ de bakker, de slager en de viswinkel bedoelen, dan is dit onmiskenbaar zo. De vraag is natuurlijk of we moeten verlangen naar iets dat niet meer in dezelfde vorm terugkomt. Maar het klopt dat het wegvallen van de ene ondernemer niet automatisch inhoudt dat er een andere klaar staat. En dan doet leegstand extra pijn, want vaak zijn het gewortelde zaken met een stevige traditie, uit de eigen ‘lokale’ stal die dan verdwijnen. 

Kernversterking voor een klant in verandering 

Een veranderende wereld en dus ook een veranderende klant, betekenen ook een verandering in het aanbod. Winkels worden groter, er is de concurrentie van e-commerce, we krijgen meer diensten en persoonlijke verzorging, meer horeca in de binnensteden. De klant bepaalt altijd de richting. En daardoor dreigen panden in de binnenstad al eens aan de eerste aandacht te ontsnappen. 

Toch zien we dat binnensteden en handelskernen er alles aan doen om hun unieke positie als ontmoetingsplek, als plek om te wonen, te werken en te verblijven, op peil houden. Ook het Vlaams en lokaal beleid spelen sterk op deze kernversterking in. Vlaanderen verstedelijkt en verandert, maar een kern blijft wel het kloppend hart. Al ligt de nadruk niet meer op handel alleen, maar op een bonte mix van publieksgerichte, commerciële, recreatieve en andere voorzieningen. Een ontwikkeling die we toejuichen. Het ondernemerschap in Vlaanderen kenmerkt zich door steeds haar weg te zoeken naar de kern en ook lokale overheden willen deze zoektocht maximaal kanaliseren naar de kern. Functies versterken elkaar en volk trekt volk aan. Dat onderscheidt de kern van een perifeer shoppingcenter of een baanwinkelconcentratie. 

Sluimerend ondernemerschap activeren

In deze context moeten wedstijden als in Aarschot gezien worden. Kleinschalig ondernemerschap behoort tot het Vlaamse DNA, maar er is ook veel onzekerheid. De handel - en bij uitbreiding diensten en horeca - gaan door zwaar weer, hebben al verschillende crises doorsparteld en dat doet mensen twee keer nadenken.

Wel, veel steden en gemeente willen net ‘dat’ denken een duwtje geven. Er is voldoende sluimerend ondernemerschap. Maar niet iedereen durft springen. Steden en gemeenten leggen hierbij niet de focus op het ingevuld pand, maar vooral op het stimuleren van dat ondernemerschap. Daarom wordt bij de meeste van dit soort wedstrijden ook een begeleidingstraject aangeboden zodat kandidaten de knepen van het vak sneller onder de knie krijgen. Hebben ze daar dan een wedstrijd voor nodig? Is dat niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf? Absoluut wel, maar hier behoort het tot een packagedeal, samen met aantrekkelijke prijzenpot in de vorm van 12 maanden huur, gratis openingspubliciteit en ja, een begeleiding. Te mooi om waar te zijn. Als hiermee de koudwatervrees verholpen is, een pand terug ingevuld raakt en de consument geholpen is, waarom zouden we het dan niet doen? Qua citybranding kan het tellen: je vestigt de aandacht op een aantrekkelijk centrum, je trekt jong en creatief ondernemerschap aan en intussen raken enkele panden ingevuld. Win/Win? Deels, want ondernemerschap is een onzekere stiel en niet iedereen kan zijn of haar droom waarmaken. Ook niet na een begeleidingstraject of een lage instap. Dus ja, soms sneuvelt een project, een ander groeit door. Net zoals het echte leven. Dus gaan met de banaan zou ik zeggen.

Over CityD-WES group

CityD-WES group verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties, bedrijven en besturen en opereert vanuit twee merken DataD en CityD.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

DataD is expert in marktonderzoek en marktstrategie. Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan we verder dan data en leveren we heldere inzichten in marktsegmenten en in het gedrag van consumenten/klanten. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies. DataD maakt bedrijven en organisaties marktgedreven. 

Geïnteresseerd in gericht en onafhankelijk advies? Meer informatie nodig over kernversterking, leegstandsbestrijding, marktonderzoek en/of marktstrategie? Wil je meer weten over CityD en DataD en de ondersteuning die we je kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x