De Vitrine – inspiratieplatform voor bedrijvige kernen

Sinds enkele jaren investeert de Vlaamse overheid onder meer in bedrijvige en bruisende kernen. Binnen dit concept wordt gestreefd naar een maximale verweving van kleinhandelsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten, horecabeleving, cultuur en entertainment als bron van leefbaarheid en sociale cohesie.  

Via het plan van aanpak “Werk aan de winkel” zet de Vlaamse overheid verschillende initiatieven op, waarvan De Vitrine een belangrijk onderdeel uitmaakt. Op De Vitrine worden steden en gemeenten geïnspireerd om toekomstbestendig te bouwen aan bedrijvige kernen samen met alle stakeholders. Op De Vitrine wordt ook cases gebracht afkomstig uit andere trajecten zoals De Profploeg of de Collectieve Leertrajecten voor Bedrijvige Kernen (De Kernmeesters). 

CityD gaat voor de uitvoering van deze opdracht in zee mee partners Wisely en I-line PR & Communications.  

De opdracht bestaat uit het ontwerpen van het platform, het verzamelen van alle good practices en het uitwerken van artikels die innovatieve concepten bundelen met beeldmateriaal. De primaire doelgroep bestaat uit beleidsmakers en dienstmedewerkers van steden en gemeenten. Echter, ook voor de secundaire doelgroep (alle stakeholders die betrokken zijn bij de bedrijvige kern zoals ondernemers, investeerders, ontwikkelaars, bezoekers, enz.) moet De Vitrine ‘the digital place to be’ zijn om inspiratie te verwerven. 

De opdracht werd opgestart in 2022 en loopt tot 2024. Overheen deze tijd worden naast het ontwerp en het beheer van het platform verwacht dat er zo’n 200 à 300 vernieuwende concepten worden gebracht.  

Ook de promotie van het platform behoort tot het takenpakket van het projectteam, met onder andere de opmaak van een communicatieplan en -aanpak gericht op en in samenspraak met het VLAIO-communicatieteam en de VLAIO-kanalen.  

Dit project kadert in onze activiteiten omtrent citymarketing en ce. CityD begeleidt overheden en administraties om stedelijke voorzieningen en infrastructuren vorm te geven en adequaat te implementeren. 

Heb je zelf ook nood aan advies of wil je kennis maken met onze experts? close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x