Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Op het vlak van bedrijventerreinen staan gemeenten voor een complexe uitdaging: hoe een balans vinden tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? Het bovenlokaal uitgifteplan biedt een antwoord op deze uitdaging. De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid geeft gemeenten de kans om gratis gebruik te maken van deskundige begeleiding en advies om een samenhangend en effectief bovenlokaal uitgiftebeleid op te stellen. CityD maakt deel uit van het consortium dat gemeenten hiervoor zal bijstaan en helpt jou graag verder in deze boeiende opdracht.

Het bovenlokaal uitgifteplan

Het bovenlokaal uitgifteplan is een hefboom dat gemeenten kunnen gebruiken om een balans te vinden tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik. Laten we eens kijken naar de voordelen die dit plan met zich meebrengt, met een speciale focus op de positieve impact op en voor gemeenten.

Efficiënt ruimtebeheer en duurzame groei

Gemeenten worden geconfronteerd met een diverse vraag naar bedrijfsruimte, wat leidt tot een concurrentiestrijd tussen eindgebruikers en vastgoedinvesteerders voor beschikbare kavels. Het bovenlokaal uitgifteplan biedt een gestructureerde aanpak om de schaarse ruimte optimaal te benutten, met aandacht voor diverse bedrijfstypes en duurzaamheid.

Regisserende rol van gemeenten

Een van de belangrijkste voordelen is dat gemeenten een regisserende rol kunnen opnemen bij het opstellen van het bovenlokaal uitgifteplan. Door actief deel te nemen aan de ontwikkeling van een overkoepelende visie, kunnen gemeenten hun ruimtelijk-economische ambities concretiseren en afstemmen op de behoeften van lokale bedrijven en stakeholders.

Gedifferentieerde werklocaties

Het uitgifteplan legt de basis voor gedifferentieerde en goed gestructureerde werklocaties, waarbij gemeenten keuzes kunnen maken die passen bij hun lokale context. Dit draagt bij aan een gebalanceerde economische ontwikkeling binnen de gemeente, met aandacht voor specifieke sectoren, duurzaamheid en complementaire functies.

Samenwerking en betrokkenheid

Een cruciaal aspect van het bovenlokaal uitgifteplan is de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Het moedigt samenwerking en overleg aan bij het vormgeven van een gedeelde toekomstvisie, wat resulteert in een breed gedragen plan dat de belangen van alle partijen behartigt.

Waarom een uitgiftebeleid op bovenlokaal niveau?

Door op bovenlokaal niveau samen te werken, kunnen gemeenten synergieën creëren, middelen efficiënter inzetten en consistente strategieën ontwikkelen om uitdagingen aan te pakken. Dit bevordert niet alleen een gelijkmatige ontwikkeling en groei over de hele regio, maar vermindert ook dubbele inspanningen en versnippering van middelen. De Vlaamse overheid stimuleert bovenlokale initiatieven en wil deze graag ondersteunen in plaats van elke gemeente afzonderlijk te laten handelen.

VLAIO-oproep: Ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid

De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid geeft gemeenten de kans om gratis gebruik te maken van deskundige begeleiding en advies om een samenhangend en effectief bovenlokaal uitgiftebeleid op te stellen. Door gebruik te maken van deze oproep, kunnen gemeenten profiteren van expertise en begeleiding om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen dat gericht is op het maximaliseren van economische en ruimtelijke ontwikkeling. VLAIO streeft ernaar om niet vanuit een top-down benadering iets op te leggen aan de gemeenten, maar juist van onderaf te laten ontstaan, voortkomend uit de gemeenten zelf.

Daarvoor heeft VLAIO twee consortia aangesteld, die de gemeenten zullen bijstaan bij de ontwikkeling van een bovenlokaal uitgiftebeleid. Deze consortia zullen steeds een op maat gemaakte aanpak bieden die rekening houdt met de unieke behoeften en ambities van elk dossier. CityD vormt samen met BUUR part of Sweco een consortium en staan jou graag bij in deze boeiende opdracht.

Wens je meer informatie? Of heb je als gemeente interesse om mee in te stappen in een bovenlokaal uitgiftebeleid? Contacteer Ellen De Witte. Check zeker ook de subsidieoproep van VLAIO!

Over CityD en CityD-WES group

CityD-WES group verstrekt onafhankelijk advies aan organisaties, bedrijven en besturen en opereert vanuit twee merken CityD en DataD.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies, strategie en een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons op Citymarketing en Centrummanagement, Handel en Horeca, Ruimtelijke Economie, Toerisme en Vrije Tijd, Vastgoed en Gebiedsontwikkeling. Ons ultieme doel is om jouw en onze omgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

DataD is expert in marktonderzoek en marktstrategie. Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gaan we verder dan data en leveren we heldere inzichten in marktsegmenten en in het gedrag van consumenten/klanten. Deze inzichten vertalen we in actiegericht advies. DataD maakt bedrijven en organisaties “marktgedreven”. We zorgen ervoor dat u uw klant, concurrent en omgeving beter leert kennen. Dat u uw producten of diensten perfect afstemt op de wensen van de markt. Dat u uw bestaande afzetmarkten verder uitbouwt en nieuwe markten aanboort. Kortom, DataD zet uw uitdagingen om in kansen.


Geïnteresseerd in ruimtelijke ordening? Meer informatie nodig over bedrijventerreinmanagement, gebiedsregie of de opmaak van een beleidsplan (lokale) economie? Wil je meer weten over onze pijler Ruimtelijke economie en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

Herbestemmingsdag (12.05.2024) wijst op het belang van herbestemmen als weg naar de toekomst

CityD onderzoekt via een herbestemmingsstudie welke nieuwe functies gebouwen kunnen krijgen. Dit doen we via een participatief traject samen met de opdrachtgever, belanghebbenden, omwonenden, experts en architect. Een nieuwe toekomst voor bestaande gebouwen, daar geloven we in!

CityD analyseert voor VLAIO de ruimtelijke en economische evolutie van publiek toegankelijke functies

VLAIO bouwt aan bedrijvige kernen van de toekomst. Welk beleid is er rond publieksgerichte functies nodig om weerbare handels- en/of voorzieningenkernen uit te bouwen? CityD analyseert het publieksgericht aanbod, toetst het bestaand beleid, onderzoekt ontwikkelingen en formuleert aanbevelingen.

CityD is partner bij de Dag voor de Binnenstad en de Week van de Samenwerking

Op 11 april 2024 werden Lier, Ede en Arnhem verkozen tot winnaars van het ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject’ tijdens de Dag voor de Binnenstad. CityD is jurylid bij de verkiezing en volgde ook de Week van de Samenwerking, twee initiatieven van het Platform Binnenstadsmanagement. De CityD-pijlers Centrummanagement & citymarketing en Handel & horeca sluiten hier naadloos bij aan.

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x