Kernwaarden

De missie en visie van CityD hebben we vertaald naar vijf kernwaarden. Deze waarden zitten in het DNA van onze organisaties en staan centraal in alles we doen, in het contact met klanten en partners, in onze werkwijze en in de uitvoering van onze projecten.


1. FUTURE PROOF: anticiperen op ontwikkelingen en tendensen

Hoe kunnen visies en ideeën toekomstbestendig zijn in een snel veranderende wereld? 

Dit is een vraag die ons elke dag bezig houdt. CityD wenst een langetermijnperspectief aan te reiken die publieke en private actoren toelaat hun beleid of project duurzaam en succesvol voor te bereiden. We baseren ons hier onder meer op het huidig economisch spanningsveld tussen vraag en aanbod, maar de afgelopen jaren hebben veelvuldig aangetoond dat dit snel kan veranderen. Dankzij historisch inzicht, een goed aanvoelen van trends en ontwikkelingen, een permanente aftoetsing bij de voornaamste actoren en niet in het minst de bewoner of bezoeker, anticiperen we gevat op verwachte of onverwachte ontwikkelingen en tendensen.

Gewijzigd consumentengedrag wordt snel opgemerkt en geïnterpreteerd waarna we er nieuwe mogelijkheden voor uitwerken. We denken op lange termijn en bouwen flexibiliteit in de plannen in. Zo worden steden en projectlocaties weerbaarder gemaakt om relevant te blijven bij verandering. Future-proof dus.

2. ONAFHANKELIJKHEID: objectief onderzoeken en adviseren

De vraag naar onderzoek komt van allerhande actoren en vaak is er een concrete aanleiding om een onderzoek op te starten. Toch is iedere opdrachtgever gebaat bij een objectief advies, gespeend van ieder dogmatisch, ideologisch of vooringenomen standpunt. Aan de opdrachtgever om hier zijn/haar conclusies aan te verbinden, maar dat mag een onafhankelijk onderzoek niet in de weg staan.

3. BETROKKENHEID: nieuwe inzichten door nabijheid

Kennis en methodieken vormen de logische motor en betrokkenheid is de brandstof. Onze onderzoeken kunnen maar vorm krijgen als we ons helemaal inwerken in de onderzoeksvraag, in de locatie, in de participatietrajecten die garant moeten staan voor een gedragen resultaat. Betrokkenheid door een permanente zucht naar nieuwe inzichten omtrent ruimtelijk-economische thema’s, naar nieuwe contacten en netwerken, waar onze onderwerpen worden gekneed, bediscussieerd, gefileerd en versterkt. Wij gaan mee de boer op, voelen kernkwaliteiten of gebreken aan, begrijpen ze en gaan ermee aan de slag.

4. VERBINDING: de brug slaan tussen alle stakeholders

Het onderzoeks- en advieswerk van CityD kan maar slagen als we verwachtingen, bekommernissen of suggesties van alle stakeholders op elkaar kunnen afstemmen. De stad, binnenstad of regio wordt gemaakt door mensen en dus houden we rekening met deze intermenselijke dynamiek. Door confrontatie op te zoeken, discussies uit te lokken en oplossingen aan te reiken, slagen we erin om de juiste connectie te vinden. De verbinding die ontstaat, creëert het vruchtbare klimaat waarbinnen de medewerkers van CityD heldere conclusies en aanbevelingen poneren waar alle stakeholders zich in kunnen vinden.

5. VERBEELDING: visualiseren en projecteren

De kracht van verbeelding wordt natuurlijk bepaald door de mate van goesting en bezieling waarmee een project wordt aangevat. Maar verbeelding in deze wil vooral zeggen dat we in staat moeten zijn om te visualiseren, te projecteren, aannames helder te tonen en te ‘verbeelden’, de juiste taal te spreken, logisch maar op een bevlogen manier mag dat ook. We nemen de opdrachtgever en toehoorder graag mee in een wervend traject. We moeten hierbij over muurtjes van tijd, locatie, omstandigheid kijken en dat kan niet zonder verbeelding. 

Is het je opgevallen dat onze vijf merkwaarden steevast met elkaar verbonden zijn? Want wervende projecties in de tijd ‘means’ future-proof, over muurtjes kijken betekent niet blijven steken in het eigen gelijk en vergt dus een onafhankelijke aanpak, waarbij we op een betrokken manier draagvlak en verbinding opzoeken. Beeld je dat maar eens in!Heb je een onafhankelijke partner nodig om jouw project op te starten of succesvol uit te werken?

Stel je vraag aan onze experts. Wij onderzoeken, rapporteren en analyseren om jouw vraag perfect te beantwoorden.

Contacteer onsclose

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x