Wie is CityD?

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek van visie tot uitvoering. 

Vibrant Places, Happy People. 


CityD staat voor het versterken van stedelijke dynamiek, aan de hand van scherp en betrouwbaar onderzoek, heldere visies en toekomstgerichte maatregelen. Dit doen we aan de hand van strategisch advies en begeleiding in de realisatie van acties. Een goed onderbouwde strategie maakt het eenvoudiger om plannen daadwerkelijk uit te voeren. Samen maken we sterke (binnen)steden en regio's. 

De focus in het werk ligt op het onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwe stedelijke voorzieningen die een regio economisch en maatschappelijk vooruit helpen. De synergie tussen verschillende departementen zoals toerisme, vastgoed en lokale economie zorgen voor een levendig stedelijk of regionaal weefsel. Uit ervaring weten we de opportuniteiten die een regio heeft voluit te benutten.

Publieke en private actoren hebben baat bij goed gefundeerd advies om beleids- of investeringsbeslissingen te nemen. Om hierin een goede begeleiding te bieden, hanteren we een pragmatische aanpak: een wervend verhaal met realistische doelstellingen die vertrekken vanuit een groot draagvlak.


looks_one

Kernwaarden

De visie van CityD vertaald in 5 kernwaarden. Dit is onze DNA.

looks_two

Teamwork

Een sterk team voor uitdagende projecten. Met elk zijn expertise.

looks_3

Geschiedenis

CityD als onderdeel van de groep CityD-WES Group. Stevige fundamenten.

looks_4

Klanten

We werken voor kleine en grote(re) organisaties in de publieke en de private sector.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x