CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

Sinds meer dan 20 jaar analyseert, interpreteert en adviseert CityD over het spanningsveld tussen ruimte en functie; zowel vanuit theorie als praktijk. Een bedrijvige kern vraagt veerkracht en transitie. Een doordachte ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid worden olympische minima om succesvol en toekomstbestendig te zijn. In 2024 onderzoekt CityD samen met Idea Consult de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ruimtelijke kijk op bedrijvige kernen

De consultants van CityD zijn gepokt en gemazeld in de binnenstedelijke en stedelijke dynamiek. Ruimtelijke economie en meer bepaald de publieksgerichte afgeleide ervan zijn ons speerpunt. Sinds meer dan 20 jaar analyseren, interpreteren en adviseren we over het spanningsveld tussen ruimte en functie; zowel vanuit theorie als praktijk. Het mag dus niet verbazen dat meewerken aan deze studie bijna een ‘aha, eindelijk’ met zich meegebracht heeft. Want als we de persartikels erbij nemen van de laatste tijd, dan is ‘spanningsveld’ een klein understatement.

 • Buurt vreest financiële catastrofe door afsluiten Koolmijnlaan in Heusden-Zolder (sept 2020, Het Nieuwsblad)
 • Nooit eerder zo veel cafés in Gent, maar wel steeds minder winkels (sept 2023, Het Nieuwsblad)
 • Unizo wil rem op wildgroei aan vergunningen voor grote winkelpanden (maart 2023, Made in Vlaams-Brabant)
 • Zelfs in absolute zin geven we minder uit aan kleding en schoenen, ondanks een forse stijging van het totale te besteden bedrag (sept 2023, Het Nieuwsblad (resultaten huishoudbudgetonderzoek/Statbel))
 • 6 op 10 handelaars zeggen economische schade te ondervinden door nieuwe parkeerregeling (aug 2023, Made in Antwerpen)
 • Drie nieuwe experimenten in winkel- en wandelgebied Kortrijk, slowshopping als totaalbeleving (sept 2022, Het Nieuwsblad)

Samen met Idea Consult dragen we via deze studie ons steentje bij aan een succesvolle toekomst voor de Vlaamse kernen. Het is een open deur intrappen als we stellen dat een succesvolle bedrijvige kern niet langer bepaald wordt door de lokale economie. Steden en gemeenten zijn in transitie en ook de kernen moeten zich heroriënteren. Onder meer een doordachte ruimtelijke organisatie van de kernen en de goede bereikbaarheid ervan zijn niet langer randvoorwaarden maar olympische minima om succesvol én toekomstbestendig te zijn.

Van analyse en impactmeting naar verklaring en advies

Onder de koepel van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid stimuleert het Vlaams Gewest een integraal beleid gericht op verschillende doelstellingen. Om deze doelen te bereiken, werden de afgelopen jaren verschillende maatregelen gelanceerd. Dit gebeurt steeds binnen de beperkingen van de Europese Dienstenrichtlijn die stelt dat er niet (of amper) gestuurd kan worden op basis van economische variabelen omdat een vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk moet zijn. Dat betekent dat beperkingen vooral ruimtelijk ingestuurd moeten worden terwijl een positief beleid gevoerd wordt op basis van – doorgaans vrijblijvende – stimulansen en incentives.

Met deze studie wil de Vlaamse overheid zicht krijgen op de ruimtelijke evolutie van de kleinhandel en van andere activiteiten die gericht zijn op bezoekers, consumenten, passanten. Doel is om de transitie duidelijk en objectief in beeld te krijgen, de vaststellingen kwalitatief te verklaren en te detecteren welke impact het beleid van de afgelopen jaren gehad heeft. Het zal niet verwonderen dat er extra aandacht uitgaat naar de impact van mobiliteitsingrepen op het functioneren van onze kernen. Deze grondige aanpak laat toe ook te adviseren richting een toekomstbeeld en bijhorende ondersteuningsmogelijkheden.

De uitvoering van de opdracht ‘analyse van de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen’ wordt gesitueerd rond zes bouwstenen:

 1. Focusbepaling: hoe definiëren we publieksgerichte functies, welke types zijn er, etc.?
 2. Evoluties in de kernen: wat leert de data ons en hoe kunnen we deze ontwikkelingen verklaren?
 3. Dynamiek kern-periferie: hoe kunnen we de relatie tussen kern en periferie benoemen en becijferen? Welke parameters zorgen voor een spanningsveld in plaats van complementariteit?
 4. Ongewenste ontwikkelingen: Welke ontwikkelingen zijn toekomstbestendig? Welke zijn beleidsmatig ongewenst én waarom?
 5. Kritische succesfactoren: welke focus moet het Vlaams beleid in zich dragen om niet in de marge maar wel in de kern te ondersteunen?
 6. Conclusies en aanbevelingen

Ben je zelf actief bezig met bouwen aan jouw bedrijvige kern? Wil je hierover van gedachten wisselen met ervaren consultants of heb je een concreet project voor ogen? Ontdek dan onze pijler Ruimtelijke economie en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden. Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x