Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling binnen een stedenbouwkundig kader

Locaties worden ontwikkeld, herontwikkeld, herbestemd en dit binnen een passend stedenbouwkundig kader. CityD helpt je de vinger aan de pols te houden en het bouwprogramma af te stemmen op de (toekomstige) behoeften van de markt. Via programmatorisch onderzoek kan je onderbouwd inschatten wat de markt wenst.

Het huidig ruimtelijk beleid in Vlaanderen zet meer in op valorisatie van verouderde of onbestemde sites en in het behoud van open ruimte. CityD steunt deze ambitie volledig. Via een herbestemmingsonderzoek brengen we de verschillende mogelijkheden in kaart en adviseren we je bij de invulling dat het meeste mogelijkheden biedt. Financiën, ontwikkelkosten, concurrentieel aanbod, marktbehoeften, marktpotentieel, respect voor erfgoed komen samen in een afwegingskader en haalbaarheidsonderzoek. Binnen stedelijke context wordt ingezet op verweving, slimme mobiliteit en het aanjagen van investeringsdynamiek bij private als publieke investeerders. Dit is de beste garantie om het stedelijk vestigingsmilieu weerbaar te maken voor de volgende jaren.


Duurzaamheid, klimaatbestendigheid, vergroening en ruimtelijke-economische wetmatigheden zijn dragende aspecten bij stadsvernieuwing en -ontwikkeling. 

CityD als adviesorgaan bij gebiedsontwikkeling

CityD is graag jouw sparringpartner gedurende het hele traject, van het bepalen van strategische doelstellingen tot en met de aansturing en coördinatie van een gebiedsgerichte aanpak. Wij werken in opdracht van overheden, investeerders en projectontwikkelaars.

CityD zorgt voor onderbouwing en verantwoording voor uitvoeringsplannen en verordeningen. CityD helpt overheden met de onderbouwing van planologische afwegingen in de wetenschap dat de markt vaak grilliger is dan een rigide stedenbouwkundig kader. 

CityD helpt investeerders en ontwikkelaars met een integrale, gebiedsgerichte benadering en ontwikkeling van (binnen)stedelijke locaties, gebouwen en projecten. Zowel in het aanreiken van argumenten als het zoeken en consolideren van draagvlak bij bewoners, handelaars en beleid.

Vastgoedproject in gebiedsontwikkeling

Diensten voor gebiedsontwikkeling

 • Marktmatig en financieel haalbaarheidsonderzoek: vraag- en aanbodanalyse, verkoopritme vastgoed, overaanbod versus onderaanbod, prijszetting, financiële haalbaarheid, residuele grondwaarde
 • Programmatorisch onderzoek: bepalen van het bouwprogramma in functie van concurrentieel aanbod en de marktvraag. Bepalen type woonproduct (aantal slaapkamers, grootte, prijszetting, afwerkingsgraad)
 • Woonbehoeftestudie: studie naar de woonbehoefte vanuit demografische ontwikkelingen
 • Sociodemografische studies
 • Herbestemmingsstudie: studie naar de herbestemming van erfgoed en andere vastgoedobjecten
 • Herstructurering bedrijventerreinen: optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen in functie van nieuwe noden
 • Stedenbouwkundige verordening (detailhandel en andere) teneinde gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te sturen
 • Omgevingsvergunning / Kleinhandelsvergunning voor grootschalige detailhandel
 • Beleidsplan ruimte: ontwikkelen van een visie inzake ruimtegebruik voor steden of gemeenten
 • Brownfieldconvenant
 • PPS-begeleiding Design – Build- Finance - Maintain – Operate (DBFMO)

Wil je meer informatie over gebiedsontwikkeling of heb je advies nodig?

Stel je vraag aan onze experts. Wij onderzoeken, rapporteren en analyseren om jouw vraag perfect te beantwoorden.

Contacteer ons

Referenties

 • Vanhout Projects: marktstudie woonontwikkeling Heusden-Zolder / marktstudie assistentiewoningen Lommel
 • Gemeente Willebroek: traject beeldkwaliteit handelskern
 • Vanhelmont: demografische onderbouwing Stokrooie
 • Sport Vlaanderen: behoeften- en haalbaarheidsonderzoek watersportbaan
 • Stad Torhout: structuurschets en strategie voor site Thor (herbestemming)
 • SAU-MSI SAU-MSI + CityDEV: haalbaarheidsstudie scholen en sport site Josaphat
 • Stad Leuven: masterplan Commscope site
 • Vlaemynck: woonstudie Tielt
 • Kolmont: adviesverlening woonontwikkelingen
 • Gemeente Dilbeek: RUP Kernen Ondersteuning
 • Stad Roeselare: visienota en masterplan sportinfrastructuur
 • Vlaamse Bouwmeester, gemeente Willebroek: strategisch masterplan centrum Willebroek
 • Brouwerij Verhaeghe: herbestemming oude brouwerij
 • Sweco: marktstudie indooractiviteit Terhills
 • Stad Herentals: haalbaarheid intergemeentelijk zwembad
 • Gemeente Oostkamp: masterplan Centrum
 • VLAIO: transformatieproces leegstaande sites (Genk, Aarschot, Leuven, Aalst)
 • WVI: vraag naar huur bedrijfsvastgoed
 • Intercommunale DDS: Ontwikkeling Hoogveld zone 1/Dendermonde
 • KUL: lector vastgoedopleiding winkelvastgoed (postuniversitair)
 • Dubaere/gemeente Meulebeke: behoeftenonderzoek bedrijventerrein Dubaere-Meulebeke
 • Terhills nv: masterplan Terhills, toeristisch-recreatief onderzoek
 • Houthalen-Helchteren / Heusden- Zolder: gebiedsregie bedrijventerreinen
 • Gemeente Beerse: onderzoek kantoorlocaties
 • Stad Hasselt: Paalsteenstraat Hasselt
 • Capex: case: Haasrode, Blandenstraat-Elzenbroekstraat –-Oud-Heverlee
 • Agio Antwerpen: onderbouwing handelsfunctie project Turnhout
 • Besix RED: haalbaarheid project Geel, Hasselt en programmaonderzoek Boerentoren Antwerpen
 • Diksmuide: Parking Boterhallen
 • Dampshop: locatieonderzoek
 • Antonissen: sociografische nota verkavelingen Hasselt
 • Century 21: vastgoed en gebiedsontwikkeling
 • BVBA Fashion Cars: kleinhandelsvergunning
 • Brugge: conceptbegeleiding Kaaidistrict
 • Genk Shopping 2: Scenario-onderzoek
 • Promabo nv / timeless building: ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Daelersveld
 • Argo Fashion: herbestemming Veemarkt
 • Compagnie Het Zoute: marktmatige aftoetsing, prijsscans en haalbaarheidsstudies residentieel vastgoed
 • ICN Development: commerciële analyse site Villeroy & Boch
 • Willemen Real Estate: Estaimpuis marktmatig haalbaarheidsonderzoek
 • Willemen Real Estate: haalbaarheidsonderzoek - Forges de Glabec
 • Hasselt Recor: gebiedsontwikkeling Recor Hasselt
 • Willemen Real Estate: Soumagne en Luik: vraag- en aanbod vastgoedmarkt
 • Real Estate Trust Barometer: marktonderzoek naar het vertrouwen in vastgoed en vastgoedpartijen
 • Geraardsbergen: horecabeleidsplanCitymarketing en Centrummanagement

Het mag duidelijk zijn, in citymarketing en centrummanagement ligt de kiem van CityD. De zaakvoerder begon in 1999 als eerste centrummanager van Vlaanderen voor de stad Genk. De binnenstedelijke microbe is nooit weggegaan. De eerste opdracht was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de vzw Centrummanagement Genk. Vandaag begeleidt CityD veel steden inzake strategische communicatie en citymarketing en geeft het ook vaak uitvoering aan goedgekeurde plannen. Dit vertaalt zich in gericht city- of centrummanagement, afhankelijk van de gekozen focus. De essentie is steeds dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter.

Handel en Horeca

Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

Ruimtelijke economie

CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

Toerisme en vrije tijd

Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x