Citymarketing en Centrummanagement

Citymarketing is strategische beleidscommunicatie pur sang. Het is de allesomvattende koepel om bewoners, bezoekers en bedrijven op een wervende wijze aan je stad of gemeente te binden.


Een goede ambitie zonder naast je schoenen te lopen

Citymarketing is vandaag de strategische communicatiekapstok bij uitstek waar hele stedelijke administraties hun dienstverlening en lokale besturen hun ambities aan kunnen ophangen. Een consequente toepassing ervan verhoogt de herkenbaarheid, het samenhorigheidsgevoel, de fierheid voor bewoners en betrokkenen.

Regio’s, steden of gemeenten wensen aan de hand van hun kernkwaliteiten duidelijke keuzes te maken, zodat bewoners, bezoekers en bedrijven vandaag en in de toekomst duidelijk weten welke omkadering ze krijgen aangereikt zowel naar aanbod van stedelijke voorzieningen als naar infrastructuur. Het DNA van een stad of gemeente speelt hierbij een belangrijke rol als rode draad in de communicatie.

Citymarketing gaat verder dan de creatie van een nieuwe huisstijl. Citymarketing is de bepalende en samenvattende factor voor het meerjarenbeleid van een overheid. Ze vat de kernkwaliteiten van een stad of gemeente samen maar durft ook te kiezen voor nieuwe kansen en speerpunten.Centrummanagement is een weloverwogen traject dat stelselmatig het draagvlak onder handelaars, met andere actoren en de stad opzoekt, dialoog tot kunst verheft en zo een onlosmakelijke schakel wordt in de binnenstedelijke profilering.

Geen visie zonder uitvoering

Centrummanagement is geëvolueerd van een promotiegerichte benadering naar een meer vastgoedgerichte en overall benadering. CityD heeft deze evolutie mee mogen vorm geven en kan intussen bogen op tonnen ervaring. We komen dan op het terrein van verweefmanagement of meer uitgebreid binnenstadsmanagement. Natuurlijk is ook hier communicatie de rode draad en is de relatie met het marketingbeleid van stad of gemeente nooit ver weg. Heel wat onderscheidende kwaliteiten of attracties bevinden zich vaak in de binnenstad. En dan gaat het niet enkel over bijzondere winkels en voorzieningen maar wel over de mate waarin dit aanbod interfereert met het cultuurhistorisch, stedenbouwkundig, architecturaal of andersoortig stedelijk weefsel van stad of kern. Focus van het eigentijds centrummanagement ligt vandaag op kwaliteitsbewaking, consistentie en coördinatie van een breed uitgesmeerd actieplan.


Producten:

 • Citymarketingplan en -uitvoering
 • Opstart en uitvoering centrummanagement
 • Statsmonitor
 • Opmaak samenwerkingsovereenkomsten en statuten handelsverenigingen
 • Jaarplanning en -begroting van handelsactiviteiten
 • Ontzorging en ondersteuning handelsverenigingen
 • Detachering ambtenaar lokale economie en strategische beleidscommunicatie


Uw gemeente heeft nood aan een onderscheidend profiel? 

U overweegt de opstart van wervend centrummanagement?

Stel je vraag aan onze experten. Wij hebben ongetwijfeld een oplossing voor uw vraagstuk!

Contacteer ons

Referenties:

 • Uitvoering centrummanagement Heist-op-den-Berg
 • Citymarketingplan Oudsbergen
 • Ondersteuning lokale economie en centrummanagement, stad Tongeren
 • Uitvoering centrummanagement Dilbeek, Dilbeek voor Durvers
 • Citymarketingplan/identiteitsbepaling Hoogstraten
 • Citymarketingplan Oudenaarde
 • Identiteitsbepaling stad Eeklo
 • Gemeenten Zaventem en Overijse, ondersteuning divers
 • Ondersteuning dienst lokale economie en HHOP vzw, stad Peer
 • Ondersteuning dienst lokale economie en handelaars Lummen, gemeente Lummen
 • Ondersteuning handelskernen deelgemeenten Houthalen-Helchteren, vzw Deelkernen
 • Straat in het Vizier, uitwerking en straatmanagement voor de gemeenten Mol, Herentals, Heist-op-den-Berg, Geel, Hoogstraten (in opdracht van provincie Antwerpen)
 • Uitvoering centrummanagement Verenigde Handelaars stad Halle en stadsbestuur
 • Leegstandsbenadering binnenstad Halle
 • Uitvoering centrummanagement Beringen vzw, organisatie Beringen Beach
 • Ondersteuning Handelaars Houthalen-Centrum vzw
 • Uitvoering centrummanagement Aarschot
 • Opstarttraject centrummanagementtraject Dendermonde
 • Citymarketingplan Hoogstraten en Zemst (lopend)
 • Ondersteuning Centrummanagement Genk vzw, uitwerking divers, organisatie Genk Showt
 • Citymarketing Bredene
 • Mystery shopping West-VLaanderen, onderzoek kernwinkelgebieden
 • Citymarketingplan Maasmechelen
 • Citymarketingplan Bilzen
 • Citymarketingplan Lokeren

Handel en Horeca

Handel, horeca en diensten vormen vaak het kloppend hart van elke kern, gemeente en stad. Naast hun economische functie zijn ze belangrijk voor ontmoeting, ontspanning en beleving. Ontdek hier hoe jouw lokale economie kan floreren.

Ruimtelijke economie

CityD kan als partner van de besturen het ruimtelijk-economisch beleid mee vorm geven. Vanuit haar achtergrond in advies bij ruimtelijk-economische vraagstukken is zij het uitgelezen bureau om strategische beleidsvisies voor de omgeving vorm te geven en perspectief voor lokale en regionale economische ontwikkeling te bieden. Hierbij hecht CityD veel aandacht aan het instrumentarium dat dergelijke dynamisering mogelijk maakt. Dit gaat van uitgiftebeleid over gebiedsregie tot parkmanagement.

Toerisme en vrije tijd

Hoe zorg je dat toeristen, bewoners, bezoekers, cultuurliefhebbers, congresgangers en recreanten de weg naar jouw stad of locatie vinden? En hoe ga je om met herbestemming, MICE-actoren en bovenlokale samenwerkingen, ook voor locaties zonder overheidsuitbating? Met een sterk strategisch plan maak je jouw locatie, stad of regio meer dan aantrekkelijk.

Vastgoed en gebiedsontwikkeling

Gebouwen en ruimtes die vandaag ontwikkeld worden, vergen de inzet van duurzame grondstoffen en zware financiële middelen. De ontwikkeling gebeurt dan ook het best doordacht vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdend met de behoeften van de markt en van toekomstige generaties. CityD helpt je de risico’s van jouw vastgoedproject of gebiedsontwikkeling te beperken via doorgedreven onderzoek en heldere toekomstbestendige visies. Dit zowel voor ontwikkelaar, overheid als investeerder.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x