Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

Handelaarsvereniging HHOP! vzw ijvert voor promobijdrage

HHOP! vzw is al jaren trekker, zowel organisatorisch als financieel, van tal van evenementen en initiatieven die het handelscentrum van Peer ten goede komen (Peer Feest, eindejaarsactie, nestkastjes, EK-actie, kerstverlichting,....). HHOP! vzw organiseert diverse initiatieven in het handelscentrum van Peer met als doel om de centrumfunctie en de handelsfunctie van het gebied te versterken en meer uitstraling te geven.

Omwille van een steeds dalend ledenaantal werd het voor de vereniging almaar moeilijker om dit soort activiteiten te organiseren en te financieren. Daarnaast profiteren niet-leden en de handelaars die niet willen bijdragen aan de organisatie van deze initiatieven mee van het succes van de georganiseerde activiteiten. Daarom was HHOP! vzw al jaren vragende partij voor het heffen van een promotaks voor alle handelaars en horeca-uitbaters in het handelscentrum van Peer ter financiering van handelsondersteunende projecten in het kernwinkelgebied. Niet alleen binnen het HHOP! -bestuur maar ook bij de handelaars van Peer-Centrum is er voldoende draagvlak voor te vinden.

In april 2023 keurde de gemeenteraad van Peer het reglement goed waarmee een promobijdrage zal worden gevraagd aan de handelaars voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Officieel heet dit “een belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële vestigingen gelegen in het handelscentrum van Peer”.

Op basis van een meer aantrekkelijke en gunstigere ligging en de mate waarin men geacht wordt voordeel te halen uit de diverse initiatieven is het verantwoord om het handelscentrum in te delen in verschillende zones. Hierdoor is er een tariefdifferentiatie per zone. Daarnaast is er een vrijstelling van de belasting voor de categorie vrije beroepen, sociale dienstverleners en overheidsinstellingen.

Hoe wordt de promobijdrage ingezet?

De extra middelen die de stad met deze belasting ontvangt, vloeien via een toelage aan HHOP! vzw integraal terug naar het handelscentrum. Deze toelage wordt door het stadsbestuur verhoogd vanuit de euro/euro formule, waarbij voor elke euro belasting een extra euro toelage wordt toegekend.

Op die manier konden al enkele aantrekkelijke bijkomende activiteiten worden georganiseerd. CityD ondersteunt HHOP! vzw bij de uitwerking en uitvoering van deze activiteiten. Silvie Vandewijer: “Dankzij de extra middelen via de promobijdrage konden we al enkele leuke dingen realiseren:

  • Toevoeging ‘Peer Terrast’ aan het evenement ‘Peer Feest’;
  • Tijdens het herfstopendeurweekend in september hebben we een Fashion Weekend georganiseerd;
  • Tijdens het Weekend van de klant mocht iedereen die promobijdrage betaalt een aantal pennen uitdelen met opschrift ‘bedankt om klant te zijn in Peer’.

We blijven vanuit CityD de vzw actief ondersteunen bij hun centrummanagement.

Peer Feest vindt elk jaar begin juli plaats. De braderie, Kids Day, HIP-markt en avondmarkt zorgden voor gezellig drukke dagen. Voor de eerste keer waren er tijdens ‘Peer Terrast’ ook rondtrekkende muzikanten en animatie.


Wil je meer weten over onze pijler Citymarketing en Centrummanagement en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x