Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

CityD was de voorbije weken geregeld te gast op diverse evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zaakvoerder Jan Boots was moderator tijdens het debat over ‘bedrijvige kernen’ op de Ondernemerschapstop rond ‘Partners voor morgen’ van minister Jo Brouns en VLAIO (7/11). Jan was ook mede-initiatiefnemer van het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout (9/11) en nam deel aan de vragenronde bij Unizo Limburg met minister Peeters (14/11) en minister Brouns (28/11) om er maar enkele te noemen.

CityD biedt de beste formule voor iedere handelskern

Handelskernen worden voorzienige kernen met voor elk wat wils op commercieel, administratief, sociaal-cultureel en recreatief vlak. Elke reden om af te zakken naar 'het centrum' is een goede reden. Een veranderende en ook wel grillige klant betekent echter dat ook het aanbod verandert of alleszins snel op veranderingen moet inspelen. Laten we de klant centraal stellen en dan kijken hoe we met een slim evenwicht tussen bedrijvige kernen en perifere of wijkondersteunende voorzieningen de basis vormen voor een bloeiende lokale economie. 

De voorbije weken was CityD vaak te gast op diverse evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. We lichten er drie voor u toe:

Aan tafel met ministers Peeters en Brouns (14 en 28/11/2023)

Unizo Limburg bood 15 ondernemers de kans om hun vraag te stellen aan beide ministers. De vragen sloten uiteraard aan bij de bevoegdheden van beiden: openbare werken en mobiliteit voor minister Peeters en (sociale)economie, innovatie, werk en landbouw voor minister Brouns. 

Jan Boots was voor CityD aanwezig gooide het concept van de Minder Hinder-Premie twee keer op tafel. De verantwoordelijke minister voor openbare werken en mobiliteit krijgt vaak te horen dat de aanleiding voor hinder bij infrastructurele werken ligt. Jo Brouns is verantwoordelijk voor de uitbetaling via VLAIO. Beide ministers zijn het erover eens dat het concept wel eens mag her-ijkt worden. Ingrijpende, of erger nog, veelvuldige ingrepen in het openbaar domein of aan omliggende wegen zijn voor handelaars in deze beproefde tijden vaak de horde teveel. Iedereen weet dat er eieren moeten gebroken worden om een mooie omelet te bakken, maar de voorwaarden zijn zeker aan herziening toe. Zowel wat de vergoeding betreft als het toepassingsgebied. Een put graven in een winkelstraat heeft twee straten verder repercussies. En een gewijzigd circulatieplan omwille van werken vergt veel van klanten, met nadelige gevolgen voor de ondernemer. De Minder Hinder-Premie is een zeer nobel initiatief, maar het schiet nu vaak zijn doel voorbij. Een warme oproep aan beide ministers om hier een mouw aan te passen. 

Verder kwamen dankzij het kleurrijk ondernemersveld dat Limburg rijk is de meest diverse thema’s aan bod, van de uitvoer van dierenvoeding tot laadpalen voor rijwoningen. CityD brak ook hier een lans voor ‘voorzienige’ kernen, die misschien niet allemaal even bruisend kunnen zijn, maar wel hun rol spelen.

Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout (9/11/2023)

Op 9 november verwelkomde Turnhout Nederlandse en Vlaamse binnensteden om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. Het centrale thema? De leegstandaanpak en een verdiepingsslag op het kernversterkend beleid dat Turnhout sinds een aantal jaar actief voert. Met een innovatieve, proactieve en persoonlijke aanpak door een multidisciplinair team worden eigenaren en ondernemers gestimuleerd om samen met de stad de leegstand aan te pakken.

Jan Boots was mede-initiatiefnemer en gastheer van de organisatie in Turnhout.

Je kan nog altijd lid worden van het Platform Binnenstadsmanagement. Het lidmaatschap is voor Vlaamse steden en gemeenten gratis in 2024! Tijdens bijeenkomsten of webinars worden oplossingen en best practices voor binnenstedelijke thema’s ten gronde besproken. Informeel, onafhankelijk en inspirerend. Bovendien kunnen Nederlandse en Vlaamse steden veel van elkaar leren.

Leden van het Platform Binnenstadsmanagement kunnen nu deelnemen aan de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject’. Hierover verder meer.

Conferentie ‘Partners voor morgen’ met VLAIO (7/11/2023)

Tijdens de Ondernemerschapstop in de mijnsite Be-MINE in Beringen kwamen meer dan 300 actoren samen om te discussiëren over lokaal ondernemerschap en de rol die lokale overheden daarbij kunnen vervullen. Een organisatie van minister Jo Brouns en VLAIO, waar Jan Boots mee de toelichting verzorgde over ‘Bedrijvige kernen in de praktijk’ (Thema RUIMTE).

In deze sessie werd gekeken naar de visie en het regelgevende kader achter het beleid om bedrijvige kernen te creëren. Hoe werken de concepten van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid door in de praktijk en welke kernversterkende maatregelen kiezen we? Hoe maken we het verschil: door de aankoop van leegstaande handelspanden of door mobiliteitsingrepen? Ten slotte stonden we ook stil bij een toekomstvisie op een kernversterkend beleid, waarbij we ook over het muurtje van het Vlaamse Gewest durfden te kijken.

Verkiezing meest inspirerend binnenstadsproject

Welke stad is het meest vernieuwend en inspirerend in de aanpak en (toekomstige) realisatie van een binnenstadsproject of -proces? De komende maanden wordt die competitie aangegaan tijdens de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject’, een initiatief van Platform Binnenstadsmanagement. Binnensteden kunnen hun unieke project of proces indienen bij het platform en maken zo kans op de titel als inspiratiebron voor andere steden.

Door inspiratie te bieden rond ontwikkelingen en samenwerkingen kunnen steden van elkaars succesverhalen leren. Zo worden binnensteden toekomstbestendig en vitaal gehouden. Dit jaar staan drie thema’s centraal, waarbinnen de inzendingen kunnen worden ingediend: Activiteit & Gebouw, Duurzaam & Digitaal en Eigen & Uniek. 

Inschrijven voor de verkiezing kan tot 21 januari 2024. Alle inschrijvingen worden deskundig beoordeeld door een jury, bestaande uit experts uit het bedrijfsleven, onderwijs en brancheverenigingen. Ook Jan Boots, CEO van CityD-WES is dit jaar jurylid.

Tijdens de Dag voor de Binnenstad in april worden de winnaars bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. Meer informatie over deelname en het verkiezingsproces is te vinden op de website https://binnenstadinspiratie.nl

Platform Binnenstadsmanagement is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie rondom de samenwerking in binnensteden en ondersteunt impactmakers bij gemeenten en centrumorganisaties in kennis, netwerk en inspiratie. Om zo samen te werken en te bouwen aan toekomstbestendige, leefbare, economisch aantrekkelijke en vitale binnensteden. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Meer informatie over Platform Binnenstadsmanagement is te vinden op www.binnenstadsmanagement.org.


Ook geïnteresseerd in kernversterking en leegstandsbestrijding? Wil je meer weten over onze pijler Handel en Horeca en de ondersteuning die we je met ons merk CityD kunnen bieden? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x