Ons werk

CityD bestaat ruim 15 jaar en was bij aanvang gangmaker op vlak van centrummanagement, kernversterking en detailhandelsbeleid.
Vandaag focust CityD zich in België en in Vlaanderen op de integrale ondersteuning en een A-tot-Z-begeleiding van steden en gemeenten, handelaars, ontwikkelaars en andere marktpartijen bij de realisatie van beleids-, investerings- en vestigingsbeslissingen. Van pril onderzoek over strategische keuzes tot gedurfde actieplannen voor stedelijke functies of projecten, dat is de weg die CityD bewandelt. De projecten geven meer informatie over ons werk.


Kwaliteitsscan en begeleiding congreslocaties binnen Flanders Heritage Venue-netwerk van Toerisme Vlaanderen

CityD is al sinds 2018 opdrachthouder om Visit Flanders Convention Bureau te ondersteunen bij de uitwerking van het netwerk Flanders Heritage Venues, een netwerk van belevingsvolle en kwalitatieve congreslocaties.

Herbestemming voor Kasteel van Poeke in Aalter

Nadat Toerisme Vlaanderen eigenaar werd van het Kasteel van Poeke in Aalter, diende het kasteel te worden herbestemd. CityD kreeg de opdracht om verschillende pistes te onderzoeken naar haalbaarheid, wenselijkheid en andere factoren.

Ondersteuning lokale economie Zaventem

CityD is al sinds 2020 betrokken bij handels- en kernondersteunende projecten in Zaventem. We blijven er door de gemeente aangesteld om de lokale handel te versterken.

Onderzoek publiek toegankelijke ruimten VLAIO

VLAIO bouwt aan bedrijvige kernen van de toekomst. Welk beleid is er rond publieksgerichte functies nodig om weerbare handels- en/of voorzieningenkernen uit te bouwen? CityD analyseert het publieksgericht aanbod, toetst het bestaand beleid, onderzoekt ontwikkelingen en formuleert aanbevelingen.

Opmaak horecabeleidsplan Beringen

Met het horecabeleidsplan voor Beringen werd een evenwichtig beleid voor alle horecaondernemers en horecagenieters tot stand gebracht. Niet enkel in Beringen-centrum, ook in de deelkernen.

Centrummanagement en leegstandsbestrijding Aarschot

CityD is sinds 2019 actief in de stad Aarschot en voert er ook op vandaag nog het centrummanagement uit.Dit jaar ligt het accent vooral op een doorgedreven aanpak van de leegstand in Aarschot en kwam Aarschot onlangs in de kijker met het initiatief ‘Win je zaak’.

Citymarketing Oudsbergen

Oudsbergen is een jonge fusiegemeente in Limburg . In het citymarketingplan gaven we vorm aan de krachtige en verbindende identiteit in positioneringsworkshops.

Masterplan centrum Oostkamp

De ontwikkeling van het Masterplan centrum Oostkamp werd door CityD gevoerd op vlak van detailhandelsvisie.

Kantorenstudie stad Kortrijk en regio Leiedal

Het marktsegment ‘kantoren’ maakt een belangrijk onderdeel uit van het werken in Kortrijk en omgeving, maar het is ook een markt die in continue verandering is. De stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal vroegen CityD en JLL (Jones Lang Lasalle) om dit marktsegment onder de loep te nemen.

ENA Poort West-Limburg

De studie ‘Ruimtelijk-economische strategie voor de ENA-cluster Poort West-Limburg’, maakten we in opdracht van de Vlaamse overheid, departement omgeving.

De Vitrine – inspiratieplatform voor bedrijvige kernen

De Vitrine is hét inspiratieplatform van VLAIO voor iedereen die meebouwt aan de bedrijvige kernen van de toekomst.

Herbestemming Klooster Colen

Hoe kan een klooster uit 1438 relevant blijven? In de herbestemming krijgt het authentieke gebouw een hedendaags gebruik.

Stedenbouwkundige verordening in Schoten

Schoten had al een strategisch-commercieel plan, wist dus waar ze de accenten kon en moest leggen en wilde dan de volgende stap zetten naar uitvoering van beleid. Dit werd een stedenbouwkundige verordening.

Tongeren zoekt AmbioriX-factor

Met het nieuwe project ‘Ondernemen met karakter’ verbindt de stad Tongeren de eigenschappen van de Tongenaar met de handelaars.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x