CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Zo ook Toerisme Vlaanderen die onder andere eigenaar is van drie Vlaamse kastelen. CityD brengt de wereld van kasteelrestaurants in kaart om een weloverwogen herbestemming te faciliteren. Een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

Wist je dat de Inventaris van het onroerend erfgoed een overzicht geeft van ongeveer 87.000 erfgoedobjecten in Vlaanderen? Het aanbod kastelen en historische landhuizen is hierin heel groot en de herbestemming van sommige sites dringt zich op.

Waarom herbestemming?

Om erfgoedsites relevant te houden of opnieuw relevant te maken, dient een strategie te worden ontwikkeld waarbij zowel de erfgoedwaarde, de maatschappelijke waarde als de commerciële waarde van de site als potentieel worden benut. Door nieuwe functies toe te voegen en/of oude te heractiveren wordt een evenwichtig aanbod gecreëerd dat alle stakeholders ten goede komt. Inzetten op een gerichte kwaliteitsopschaling van de bezoekersbeleving maakt daar deel van uit. Het maken van keuzes en het bepalen van prioriteiten is heel belangrijk.

Bij de herbestemming van een kasteelsite kom je al snel bij de vele goede voorbeelden die er bestaan waarbij een restaurant of brasserie deel uitmaakt van het kasteel. Sommige spelen de historische meerwaarde uit, andere bieden fine dining aan voor een select publiek.

CityD brengt in samenwerking met Gault&Millau voor Toerisme Vlaanderen verschillende kasteelrestaurants in kaart via een benchmark in binnen- en buitenland. We gaan na of er succesfactoren zijn, welke bezoekers de restaurants aantrekken en met welke sterkten, zwakten, kansen en uitdagingen (SWOT) een kasteelrestaurant dient rekening te houden.

Toerisme Vlaanderen, Kastelen en Tuinen en Reizen naar Morgen

Met de verhaallijn ‘kastelen en tuinen’ wenst Toerisme Vlaanderen dit erfgoed internationaal uit te spelen. De maatschappelijke meerwaarde bij de ontwikkeling van kasteelsites is bijzonder divers en impactvol, waardoor de verdere uitwerking van deze verhaallijn heel wat kansen biedt voor de “Reizen naar Morgen” strategie van Toerisme Vlaanderen. Investeringen in dit type van erfgoed kunnen een belangrijke hefboom bieden voor de omgeving, niet louter op het vlak van toeristische ontwikkeling, maar ook wat betreft vrijwaring van het landschap, en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

CityD stelt het toerisme op scherp

Steden en gemeenten zijn al langer geëvolueerd van productiegebied naar consumptiegebieden waar het toeristisch-recreatief gebeuren hoe langer hoe meer een centrale plaats inneemt. Beleving is voor een bewoner of bezoeker van een stad de factor die het verschil betekent tussen een positieve of een negatieve ervaring bij een stadsbezoek. Om die beleving ten volle te optimaliseren, gebruiken we onderscheidende, identiteitsbepalende kapstokken, die de basis zijn voor de belevingseconomie waarvan toerisme en vrije tijd toch de voornaamste exponenten zijn.

Ontspanning, cultuur, toerisme, sport, gastronomie,... het maakt allemaal deel uit van een strategisch plan toerisme en vrije tijd. Een duidelijke langetermijnvisie is cruciaal.

Al meer dan 50 jaar zetten CityD en haar partners in op toeristisch onderzoek in binnen- en buitenland. Vanuit twee kantoren, één nabij de Brugse binnenstad en één in Genk, zijn de medewerkers uitstekend geplaatst om kusttoerisme, kunsttoerisme, landschappelijk toerisme en industrieel erfgoed beleidsmatig en actiegericht te versterken.

Meer weten?

Ook geïnteresseerd in herbestemming, toerisme en vrije tijd? Wens je meer te weten over onze pijler Toerisme en vrije tijd? Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

In opdracht van de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. Welke sportvoorzieningen zijn aanwezig en aan welke is er nood? Via een toekomstvisie en diverse scenario’s kan Ninove nu de juiste beleidskeuzes op vlak van sportinfrastructuur maken.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x