Behoeftestudie sportinfrastructuur voor Ninove

Welke sportinfrastructuur is nodig in Ninove?

Voor de stad Ninove voerde CityD een behoeftestudie rond sportinfrastructuur uit. De voorzieningen in sportinfrastructuur vormen de basis om te kunnen sporten. Het is dan ook belangrijk dat we de nodige inzichten meegeven.

In het strategisch meerjarenplan (2020-2025) van de stad Ninove is er een thema opgenomen in verband met ‘Bewegen in Ninove’. Per thema werd er een strategische lijn ontwaard, waaraan een aantal suggesties en acties op lange en korte termijn werden gekoppeld. Bij de uitvoering van de behoeftestudie werd rekening gehouden met deze suggesties en acties.

As onderdeel van de behoeftestudie bracht CityD bestaande sportinfrastructuur in kaart, maar werd ook bekeken welke infrastructuur nog nodig is in Ninove.

De behoefte aan sportinfrastructuur kan ingevuld worden met vier soorten infrastructuur:

  • indoorsportaccommodatie (sporthallen, tennishallen, fitnesscentra,…);
  • zwembaden;
  • outdoor sportinfrastructuur (voetbalvelden, atletiekpiste, hockeyveld, skatepark,…);
  • kleinschalige sportinfrastructuur (petanque velden, basketveldjes, trapvelden, minipitches…).

Doordachte keuzes als resultaat

Aan de hand van de behoeftestudie kon de stad Ninove doordachte keuzes maken. Een eerste keuze betrof de sporthal: komt er een tweede sporthal of een uitbreiding van de huidige? Verder werden bijkomende behoeften aan sportinfrastructuur weergegeven zodat het stadsbestuur weloverwogen beslissingen kan maken op basis van de inzichten uit het rapport.

De studie omvatte verschillende stappen:

  1. Inventarisatie aanbod en bezetting huidige sportinfrastructuur
  2. Analyse van de vraag (sportparticipatiecijfers, socio-demografische analyse, sporttrends…)
  3. Bepaling noden en behoeften
  4. Visieworkshop
  5. Ontwikkeling toekomstvisie
  6. Uitwerken scenario’s/beleidsvisies

Sport maakt deel uit van een dynamische stad

Het voorzien van adequate sportinfrastructuur is maatschappelijk relevant voor een stad of gemeente. Het is belangrijk dat de inwoners toegang hebben tot een moderne en ecologische sportinfrastructuur in hun gemeente/stad. Dit komt zowel het sport- en verenigingsleven ten goede, alsook de gezondheid van de inwoners. Daarnaast is sportinfrastructuur ook een belangrijke stedelijke gangmaker met positieve invloed op andere stedelijke functies in de omgeving zoals scholen, clubs, horeca, winkels enzovoort.

CityD versterkt de lokale en regionale dynamiek op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral een uitvoerbaar maatregelenpakket. Met ons werk richten wij ons onder andere op Toerisme en Vrije Tijd, waar ook sportinfrastructuur deel van uitmaakt. Ons ultieme doel is om de leefomgeving aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

Heeft ook jouw stad of gemeente nood aan een behoeftestudie om inzichten te krijgen in de noden rond een bepaald thema? Wil je een beleidsvisie rond sport opmaken? CityD versterkt lokale en regionale dynamiek zodat we tot aantrekkelijke kernen en regio’s komen. Creating vibrant places for happy people! Onder onze pijler Toerisme en vrije tijd vind je meer info .Contacteer ons voor een vrijblijvende (digitale) afspraak!

CityD getuigt dat Samenwerken Werkt op de avond van de West-Vlaamse Winkelier

Tijdens de avond van de West-Vlaamse Winkelier riep CityD handelaars op tot meer samenwerking via de keynote ‘Samenwerken Werkt’. De avond werd georganiseerd rond het initiatief ‘de Winkelsterren van je buurt’. CityD begeleidde handelaarsverenigingen, steden en gemeenten bij het opzetten en uitrollen van hun actie.

Het belang van bovenlokale uitgifteplannen en de ondersteuning door CityD in opdracht van VLAIO

Hoe vinden gemeenten voor bedrijventerreinen een balans tussen de groeiende vraag naar ruimte en de noodzaak van duurzaam ruimtegebruik? De VLAIO-oproep voor ondersteuning bij het bovenlokaal uitgiftebeleid biedt een antwoord. Maak gebruik van deskundige begeleiding en advies van City D als consortium binnen deze boeiende opdracht.

Ondersteuning handelaars Heist-op-den-Berg via digitale cadeaubon en nieuwe branding

Als adviseur lokale economie ondersteunt CityD al sinds begin 2022 Heist-op-den-Berg op vlak van centrummanagement. Een jaarlijks actieplan en persoonlijke begeleiding liggen er aan de basis van succesvolle handel in het centrum en de deelkernen. De Heistbon werd gelanceerd en het shoppen kreeg een nieuwe branding.

Versterking van het winkellandschap in Lommel via nieuwe Jumbo

CityD verrichtte bijkomend onderzoek omtrent de voedingsbranche in Lommel. Aanleiding was de opening van een filiaal van supermarkt Jumbo. De screening gaf aan waarom een supermarkt net op deze locatie een meerwaarde kan zijn voor de nabijgelegen stadskern, maar vooral voor de inwoners van Lommel en randgemeenten.

Opinie: ondernemerschap stimuleren met “Win je Zaak”-acties

Succesvolle “win je zaak”-wedstrijden geven de startende ondernemer een flinke financiële duw in de rug of voorzien zelfs een jaar gratis een pand. Wat ligt er achter het succes van deze acties? Waarom is het persoonlijk begeleidingstraject noodzakelijk? Lees de opinie van Jan Boots, CEO van CityD-WES.

CityD-WES blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024

In 2023 rolden we onze merken CityD en DataD verder uit. CityD versterkt lokale en regionale dynamiek. DataD is expert in marktonderzoek & marketingstrategie. Beide merken blikken terug op een gevuld 2023 en staan ook in 2024 bedrijven, organisaties en overheden bij in hun groei en ontwikkeling.

CityD coacht handelaarsvereniging Izegem met succesvolle stickeractie

CityD coacht de handelaars in Izegem met een succesvolle stickeractie: 100 deelnemende handelaars, 250.000 stickers en 775 volle stickerboekjes. Handelaars werden bijgestaan bij de praktische uitwerking, bij posts op sociale media en werden geïnspireerd tot het uitwerken van eigen initiatieven.

CityD en Idea onderzoeken de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen

CityD adviseert over het spanningsveld tussen ruimte en functie. Een bedrijvige kern vraagt transitie, ruimtelijke organisatie en een goede bereikbaarheid om succesvol en toekomstbestendig te zijn. CityD onderzoekt de ruimtelijke evolutie van publiek toegankelijke functies in Vlaanderen.

Ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid troef bij CityD

Zaakvoerder Jan Boots van CityD was te gast op evenementen en seminaries rond ondernemerschap, kernversterking en detailhandelsbeleid. Zo was er de Ondernemerschapstop van minister Jo Brouns en VLAIO, het Platform Binnenstadsmanagement in Turnhout en de vragenronde bij Unizo Limburg met ministers Peeters en Brouns.

Promobijdrage handelaars Peer resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties

De handelsvereniging in Peer HHOP! is al jaren trekker van activiteiten die het handelscentrum ten goede komen. Sinds dit jaar (t.e.m. 2025) werd een promobijdrage ingevoerd. Dit resulteert in aantrekkelijke bijkomende acties. CityD-collega Silvie Vandewijer zorgt ervoor dat alles vlot verloopt.

Throwback naar internationale trainingsprogramma’s

Gedurende meer dan 35 jaar werden in ons kantoor in Brugge internationale trainingsprogramma’s rond toerisme georganiseerd voor organisaties uit ontwikkelingslanden (Azië, Afrika en Latijns-Amerika). Na bijna 30 jaar keren de Thaise Wew en Puk terug naar Brugge. Het was een blij weerzien!

Afronding visievorming gebiedsregie Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder

Leefbare en toegankelijke bedrijventerreinen ontwikkelen met de lokale bedrijven. Dat is het doel van de studie die werd uitgewerkt binnen het complex project Noord-Zuid Limburg. CityD maakt deel uit van het consortium dat – nu de visie is opgemaakt – verder zal instaan voor de realisatie.

Herbestemming Sint-Jozefskerk Roeselare zorgt voor positieve wijkdynamiek

Bijna 1800 Rooms-Katholieke kerken in Vlaanderen, maar amper 5% Vlamingen die ze bezoeken. Overheden gaan op zoek naar herbestemmingsmogelijkheden voor dit waardevol erfgoed. VOKA Vastgoed West- en Oost-Vlaanderen en collega Pascal Steeland (CityD-WES) bezochten de Sint-Jozefskerk in Roeselare.

CityD informeert ondernemers via Voka Limburg over transitie van bedrijventerreinen

Voka Limburg startte een platform voor lokale economie en nodigde CityD uit om de transitie binnen bedrijventerreinen toe te lichten. De gebiedsregie in centraal Limburg is een uitstekend voorbeeld, want alle facetten komen er aan bod. Onze experten staan ook jou graag bij in transitievraagstukken.

CityD benchmarkt kasteelrestaurants voor Toerisme Vlaanderen

De rijke erfgoedtraditie in Vlaanderen stelt overheden voor de uitdaging om voor dat erfgoed een herbestemming te zoeken. Vormen kasteelrestaurants een goede invulling voor kastelen? CityD zoekt het uit via een benchmark in binnen- en buitenland die ongetwijfeld interessante inzichten zal opleveren.

CityD begeleidt Oudsbergen bij citymarketing

Citymarketing betekent letterlijk ‘het promoten van een stad’. In Oudsbergen zorgde CityD voor een aantrekkelijke positionering met de nadruk op een krachtige, verbindende identiteit. Andere steden en gemeenten doorliepen met ons een traject binnen citymarketing en centrummanagement. Lees ook het verhaal van Beringen en Hoogstraten in Imago Magazine .

Verweving onmisbaar bij ruimtelijke economie en gebiedsontwikkeling

Bij CityD helpen we overheden een beleidsvisie voor economie op maat van de stad, regio of het bedrijventerrein uit te werken. Verweving zorgt voor werklocaties die rekening houden met het woonweefsel. Lees meer over onze projecten, beschikbare toolboxen en een mogelijk plan van aanpak.

Van handelskern naar levendige kern in Tongeren

De stad Tongeren heeft het ontwerp voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum II onlangs voorgesteld.

Smart Cities en het datagedreven beleid

CityD bracht tijdens het inspiratiemoment rond ‘City of Things’ (VLAIO) een keynote over ‘De toekomst van datagedreven beleid’. Data is de voedingsbron voor Smart Cities, maar welke data is belangrijk en hoe dient die te worden verzameld?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x