ENA-Poort West-Limburg

Strategische reserves in West-Limburg

Het ENA, Economisch Netwerk Albertkanaal, is een initiatief van de Vlaamse overheid om de bedrijventerreinen langs het Albertkanaal te ontwikkelen. In combinatie met de E313 wordt het Albertkanaal beschouwd als van groot belang voor de ruimtelijk-economisch vorming van Vlaanderen. Het ENA voorziet de valorisatie van bestaande en de formatie van nieuwe regionale bedrijventerreinen. In het kader van deze ontwikkelingen, maakten we een studie om de ruimtelijk-economische strategie op te stellen.


Economische groei door samenwerking

Het netwerk ENA heeft als doel de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. In West-Limburg bevindt zich hier ondere andere de chemische en logistieke bedrijvigheid van Ham-Zwartenhoek en Ravenshout. In deze streek worden heel wat percelen op bedrijventerreinen niet aangeboden op de markt omdat de eigenaars, overwegend bedrijven, ze beschouwen als strategische reserve.

Van studie naar transitiegericht project

CityD-WES is als studie- en adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijk-economische vraagstukken en neemt dan ook het voortouw in dit traject. We werken voor deze opdracht samen met BUUR en Kenter Advies, respectievelijk gespecialiseerd in stedenbouw en leefomgeving. Op deze manier brengen we een interdisciplinair team met expertise voor de verschillende gevraagde kennisdomeinen samen.

Deze opdracht vergt een integrale benadering vanuit verschillende expertises. De brede expertise inzake sociaal-economische, ruimtelijke processen, duurzaamheids- en veilgheidsaspecten en het aangaan van dialoog in co-creatieprocessen zijn hiervoor elementair. Deze expertise zal echter ook in nauwe samenwerking met en op aangeven van Departement Omgeving, Vlaio, de bovenlokale en lokale besturen en vanuit de reeds doorlopen trajecten in het gebied aangevuld worden.


De studie heeft een vooropgestelde doorlooptermijn van negen maanden en zal antwoorden bieden op de huidige ruimtelijk-economische en sociaal-ruimtelijke vraagstukken inzake werkgelegenheid, veiligheid, leefbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid van bedrijvigheid anno 2021.

Vanzelfsprekend dient in een complex transitiegericht project als dit, het actorenoverleg centraal te staan. Er zal op verschillende schaalniveaus en op verschillende momenten ruime aandacht besteed worden aan bottom-up en top-down communicatie en processing.

Tegen het vierde kwartaal van 2021 zal een gegrond en gedragen rapport opgeleverd worden aan de opdrachtgever. close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x