Studie kernversterkende maatrregelen – gemeente Wevelgem

Kernversterking is een absolute prioriteit voor de gemeente Wevelgem. De gemeente wenst hierbij strategische keuzes te maken voor een doordracht commercieel aanbod op haar grondgebied, met ruimte voor groei en vernieuwing. CityD stond bij deze studie in voor een adequate begeleiding en facilitering en heeft een toekomstplan uitgewerkt voor het hart van de kern, nl. de bestaande zwembadsite en omliggende functies.