Update detailhandelsplan – stad Antwerpen

CityD is aangesteld door de stad Antwerpen om een update te doen van de huidige Beleidsnota Detailhandel 2013. Met het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juni 2016 besliste de Vlaamse Regering dat lokale besturen de mogelijkheid hebben om een handelsvestigingsbeleid op zowel visie-, als plan-, als vergunningsniveau uit te tekenen. Binnen dit kader begeleidt CityD de stad Antwerpen ter voorbereiding van een nieuwe beleidsvisie rond detailhandel.