Stad Dendermonde – Detailhandelsplan en voorbereiding traject centrummanagement