Header nieuw

 

Ons verhaal

CityD staat voor het versterken van de stedelijke en binnenstedelijke dynamiek, op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral een uitvoerbaar maatregelenpakket.

De focus ligt hierbij op de publieksgerichte, commerciële voorzieningen zoals detailhandel, horeca en dienstverlening maar één en ander kan niet losgekoppeld worden van de aanwezigheid van andere functies en van het bestaande gemeentelijk of stedelijk weefsel. Hard- en software hand in hand dus.

CityD begeleidt publieke en private actoren bij het nemen van noodzakelijke beleids- en/of investeringsbeslissingen en hanteert hierbij de pragmatische aanpak: geen dogma’s maar draagvlak, geen luchtkastelen maar realistische doelstellingen.

Centrummanagement speelt hierbij een cruciale rol omdat hiermee uitvoering wordt gegeven aan eerdere visies en omdat hiermee duidelijk wordt dat kernversterking een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid, handelaars, eigenaars en andere stakeholders.

Maar de expertise van CityD gaat een stap verder en bestrijkt alle aspecten van de ruimtelijke economie, zoals onderzoek naar bedrijfshuisvesting, parkmanagement, regionaal-economische analyses, city-marketing, PPS-ontwikkelingen en integrale gebiedsontwikkelingen.

 

Passie, enthousiasme, deskundigheid, ervaring, … dat is de smeerolie