Omgevingsvergunning/kleinhandelsvergunning

Tegenwoordig noemen we socio-economische vergunningen, kleinhandelsvergunningen en maken ze deel uit van een omgevingsvergunningā€¦ maar toch zullen ze nog moeten aangevraagd worden bij de opening van handelszaken vanaf 400 mĀ². Het protocol is enigszins gewijzigd maar CityD volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal dus ook in de toekomst voor investeerders, ontwikkelaars, architectenbureaus en retailers een aanvraagdossier voorbereiden en verdedigen. CityD heeft in het verleden voor heel wat retailers en individuele ondernemers dergelijke dossiers voorbereid.