Lokale economie & Retail


Over lokale economie & retail
Een bloeiende lokale economie, detailhandel en horeca bepaalt mee de uitstraling van een gemeente. Het zorgt niet enkel voor comfort voor de eigen inwoners, maar is bijvoorbeeld ook positief voor de tewerkstelling. Een aantrekkelijke lokale economie trekt tot slot ook bezoekers aan.

Waar mensen wonen, wordt er ook gewerkt en is de vraag naar werk groter. Mensen hebben dingen nodig en dienen een inkomen te vergaren. Hoe groter het aanbod aan bedrijven in de breedste zin van het woord, hoe aantrekkelijker de stad of kern wordt voor werkzoekenden en bewoners. Vanaf het moment dat er een match is tussen het aanbod werk en de vraag, komt een hele dynamiek op gang die op haar beurt weer leidt tot meer bedrijvigheid, zowel profit als non-profit, en dus tot meer tewerkstelling leidt.

Overheden hebben er dus alle belang bij om met gericht en faciliterend beleid het economisch weefsel te versterken. Dit bepaalt de aantrekkelijkheid en welvaart van een stad of gemeente. Zeker in een veranderende wereld waar het gewicht van werk sterk verschoven is van productie naar dienstverlening. Dit heeft impact op locatie, mobiliteit, verweving. Een goed functionerende lokale economie en horeca in een gemeente is het gevolg van een evenwicht tussen alle facetten van vraag en aanbod. Het nastreven van dit evenwicht is een delicate oefening die van een hele reeks factoren afhangt, zoals aanbod bedrijventerreinen, ondernemersklimaat, bereikbaarheid, inrichting van het openbaar domein, concurrentie van nabijgelegen winkelconcentraties, … Bovendien moet rekening worden gehouden met een hele reeks van evoluties zoals de toegenomen mobiliteit van de moderne consument, schaalvergroting en ketenvorming van de handelszaken, vestiging langs invalswegen/de periferie, opkomst van e-commerce, … maar ook met vestigingsfactoren van ondernemingen.

CityD helpt overheden om een beleidsvisie voor economie op maat van de stad of gemeente uit te werken. Hierin komen alle aspecten aan bod die de economische dynamiek mee bepalen: ontwikkeling bedrijventerreinen, parkmanagement, huisvesting voor kantoor en (detail)handel, werkplekken voor sociale economie. CityD kan ook sterker inzoomen op beleidsvisies voor afzonderlijke sectoren zoals detailhandel en horeca of op afgeleide vragen zoals leegstandsanalyses, koopstroom- en aanbodanalyses, brancheringsplannen voor bestaande of nieuwe ontwikkelingen,… CityD helpt investeerders, retailers en ontwikkelaars om hun bijdrage aan de lokale economie grondig voor te bereiden en mogelijk te maken middels expansiebegeleiding, haalbaarheidsonderzoeken en de opmaak van dossiers voor het bekomen van een kleinhandelsvergunning.

De activiteiten van CityD bestrijken dus alle aspecten van de economische activiteit in stad, regio of land.

Bekijk onze producten


Project in de kijker:


Referenties lokale economie & retail