Begeleiden en opstellen handelsconvenant project Leuvensesteenweg – stad Diest

Voor de ontwikkeling van een site binnen het deelplan kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord, staat CityD in voor de onderhandelingen tussen de eigenaars en de stad Diest. Het project is een initiatief van enkele van de betrokken eigenaars op de bedoelde site om te komen tot duurzame afspraken inzake branchering, parking, inrichting, … Maar ook de stad hanteert een visie, het was dus kwestie om de vragen en bekommernissen van beide partijen op elkaar af te stemmen. Dit traject heeft geleid tot branche-afspraken waar iedereen kan achter staan.