Citymarketing & Centrummanagement


Over citymarketing & centrummanagement
Het mag duidelijk zijn, hier ligt de kiem van CityD. Ooit begonnen als de eerste centrummanager in Vlaanderen in 1999, voor de stad Genk, heeft de binnenstedelijke microbe de zaakvoerder nooit losgelaten. De eerste opdracht voor de kersverse centrummanager ruim 20 jaar geleden was de opmaak van een binnenstedelijk marketingplan voor de VZW Centrummanagement Genk.

Vandaag zit CityD in vele steden aan de knopjes inzake de opstart, de uitvoering en de begeleiding van centrummanagement, binnenstadsmanagement en/of verweefmanagement en er komen nog wel nieuwe begrippen. De essentie is dezelfde: samen kunnen we meer en visie zonder uitvoering is dode letter. Centrummanagement is geëvolueerd van een promotiegerichte benadering naar een meer vastgoedgerichte benadering. CityD heeft deze evolutie mee mogen vorm geven en kan intussen bogen op tonnen ervaring.

Van centrummanagement over citymanagement naar citymarketing of omgekeerd.

Het één geeft uitvoering aan het ander. Regio’s, steden of gemeenten wensen aan de hand van hun kernkwaliteiten duidelijke keuzes te maken, zodat bewoners, bezoekers en bedrijven duidelijk weten welke omkadering ze krijgen aangereikt zowel naar aanbod van stedelijke voorzieningen als naar infrastructuur. Het DNA van een stad of gemeente speelt hierbij een belangrijke rol als rode draad in de communicatie.

Citymarketing is vandaag de strategische communicatiekapstok bij uitstek waar hele stedelijke administraties hun dienstverlening aan kunnen ophangen. Een consequente toepassing verhoogt de herkenbaarheid, het samenhorigheidsgevoel, de fierheid voor bewoners en betrokkenen. Citymarketing gaat verder dan de creatie van een nieuwe huisstijl. Citymarketing is de bepalende factor voor het meerjarenbeleid van een overheid.

Bekijk onze producten


Project in de kijker:


Referenties citymarketing & centrummanagement