Zutendaal, Riemst, Wellen, studie kernversterking
15 maart 2018
Tervuren, detailhandelsvisie en beeldkwaliteitsplan centrum
15 maart 2018

Wellen, centrumstudie en beeldkwaliteitsplan

Wellen is een gemeente in het ‘overgangsgebied’ tussen Haspengouw en het verstedelijkt gebied van Hasselt. Wellen heeft een bescheiden inwonersaantal maar beschikt wel over een duidelijke kern waarin liefst 50% van het in Wellen aanwezige aanbod is gevestigd op vlak van handel, horeca en dienstverlening. Dit is een erg interessante basis om deze kern nog meer body te geven. Vandaag kenmerkt de kern zich door een langgerekt voorzieningenlint met tamelijk wat onderbrekingen maar met toch zichtbare concentraties ter hoogte van het gemeentehuis en ter hoogte van de kerk. Ook huisvest de kern van Wellen nog andere gemeentelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang (kortelings) en OCMW. Deze zorgen voor dagelijkse instroom maar tevens ook voor ongelukkige mobiltiteitspieken. Aan CityD werd de vraag gesteld hoe de herkenbaarheid en de gezelligheid van de kern of het winkelhart kunnen versterkt worden en hoe ook een gepast antwoord kan gevonden worden op een aantal ongelukkige verkeerssituaties. Een gevolg van de centrumstudie was dan ook de uitwerking van een beeldkwaliteitsplan.