Studie kernversterkende maatrregelen – gemeente Wevelgem
15 Maart 2018
Begeleiden en opstellen handelsconvenant project Leuvensesteenweg – stad Diest
15 Maart 2018

Opmaak detailhandelsvisie en beeldkwaliteitsplan – centrum Tervuren

Tervuren timmert hard aan de weg om een gezellig centrum uit te bouwen in de Brusselse rand, rekening houdend met een toenemend en koopkrachtig publiek, het aanwezige groen en een aantal ontwikkelingen die het ambitieniveau mee onderschrijven. Deze dynamiek sterkt de gemeente in de overtuiging om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren en volgens een coherente visie uit te bouwen. CityD heeft voor deze opdracht de handen in elkaar geslagen met MOP Urban Design.