Wellen, centrumstudie en beeldkwaliteitsplan
15 maart 2018
Socio-economische vergunningen
15 maart 2018

Tervuren, detailhandelsvisie en beeldkwaliteitsplan centrum

Tervuren timmert hard aan de weg om een gezellig centrum uit te bouwen in de Brusselse rand, rekening houdend met een toenemend en koopkrachtig publiek, het aanwezige groen en een aantal ontwikkelingen die het ambitieniveau mee onderschrijven. Deze dynamiek sterkt de gemeente in de overtuiging om de ruimtelijke kwaliteit in het centrum te verbeteren en volgens een coherente visie uit te bouwen. CityD heeft voor deze opdracht de handen in elkaar geslagen met MOP Urban Design.