Touring verzekeringen
16 april 2017
Gastcolleges
19 april 2017

Oudenaarde, voorbereidend traject centrummanagement, van mission statement tot financiering

Op vraag van het stadsbestuur onderzocht CityD de wenselijkheid en haalbaarheid van een centrummanagementorganisatie in Oudenaarde. Aan de hand van een aantal erg interactieve workshops met de handelaars van de diverse kernen werd gepolst naar draagvlak en verwachtingen. Na een ‘go’ door grote schare handelaars, stond CityD ook in voor samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad en de nieuwe VZW.