Header nieuw

Centrummanagement


15 maart 2018

Genk-Centrum: Genk Showt

CityD zorgt voor de operationele uitwerking van het actie-en promotieplan in opdracht van de VZW Centrummanagement Genk. Hierbij wordt uitgegaan van het specifieke DNA dat Genk […]
15 maart 2018

Lommel, acquisitie en kernversterkende ondersteuning

CityD heeft voor de stad eerder een strategisch commercieel plan opgesteld met toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. Nu begeleidt CityD de stad met een aantal initiatieven die […]
15 maart 2018

VVSG, Handboek Kernversterkend Winkelbeleid

CityD is aangesteld om mee te schrijven aan het handboek kernversterkend winkelbeleid dat opgeleverd zal worden midden 2018. Dit handboek is te vergelijken met een gereedschapskist […]
15 maart 2018

VVSG, Platform Centrummanagement

Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG. Het platform bevordert dialoog tussen en met binnenstedelijke actoren en gaat hierbij de binnenstedelijke uitdagingen en issues […]
15 maart 2018

Beringen, van midzomerdagen naar Beringen Beach

Reeds jarenlang organiseerden de handelaars van Beringen-Centrum in juni de alom gekende midzomerdagen. De handelaars, die zich hebben verenigd in de VZW Centrummanagement (met CityD als […]
15 maart 2018

Aalst, begeleiding participatietraject bAsta

Om de Aalsterse binnenstad optimaal te promoten naar bezoekers en nieuwe potentiële ondernemers, heeft de stad Aalst samen met haar handelaars een aantal inspiratie-workshops opgezet onder […]