Lennik, opstart werkgroep
21 april 2017

Mechelen, retailplan

CityD heeft samen met MOP Urban Design het strategisch-commercieel plan voor de stad Mechelen geactualiseerd. De aanbevelingen krijgen momenteel vorm in een retailplan waarbij voor de diverse locatietypologieën en concentraties concrete randvoorwaarden en begeleidende maatregelen worden voorgesteld, als toetsingskader voor stedelijke diensten maar ook als richtingswijzer voor investeerders, retailers en ontwikkelaars. Voorts werkt CityD samen met MOP Urban Design aan een visie voor de stedelijke as Vijfhoek-Hendrik Consciencestraat-Stationsomgeving.