Zonhoven, Centrumstudie
15 maart 2018
VVSG, Handboek Kernversterkend Winkelbeleid
15 maart 2018

Mechelen, Retailplan

De stad Mechelen heeft de laatste jaren reeds een ware metamorfose ondergaan, zowel in de binnenstad als op perifere locaties of in deelgemeenten. Ook staan nog zeer belangrijke gebiedsontwikkelingen of andere strategische projecten op stapel zoals de Stationsomgeving, de retaillus langs de N16 of de herinrichting van de Vesten. Aan CityD en MOP Urban Design is de vraag gesteld om de stad te helpen met de verdere verfijning van de detailhandelsstructuur als belangrijke motor van stedelijke en economische dynamiek. Na het opstellen van een richtinggevend toetsingskader, werken wij momenteel een concreet retailplan uit voor de komende jaren en werden een aantal projecten geselecteerd die wij als adviescombinatie de komende maanden verder zullen onderzoeken op haalbaarheid en weerbaarheid.