Peer, handelsconvenant
20 april 2017
Mechelen, retailplan
22 april 2017

Lennik, opstart werkgroep

CityD heeft in 2015 een detailhandelsvisie afgerond voor de gemeente Lennik. Vandaag (2016-2017) zit CityD een werkgroep voor, bestaande uit een afvaardiging van beleid, administratie en handelaars om enkele concrete acties verder uit te werken.