VVSG, Platform Centrummanagement
15 maart 2018
Touring Verzekeringen
15 maart 2018

Blauwe Boulevard Hasselt

Op verzoek van de ontwikkelaar heeft CityD een bezoekers- en passantenonderzoek uitgevoerd om de regionale attractiviteit van de binnenstad in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat de trouwe bezoekers van de Hasseltse binnenstad vaak komen, meer dan 2 uur uittrekken en vooral veel geld uitgeven. Tevens stellen we vast dat Hasselt vanaf 20 minuten rijtijd plots wel met concurrentie te maken krijgt, iets wat vroeger veel minder het geval was. Het stadsbestuur beseft als geen ander dat de troeven van Hasselt voluit moeten uitgespeeld worden en dat de stad zeker niet op haal lauweren mag rusten. Integendeel, de stad moet zich heruitvinden en vernieuwen, zoals ook andere regionale handelscentra als Maastricht, Luik en Eindhoven steevast doen.

Het credo hierbij is dat de nieuwe ontwikkelingen volledig moeten geïntegreerd worden in het binnenstedelijk weefsel en dat de uitbreiding van het centrum als een organische groei moet gezien worden van de binnenstad, zowel naar aanbod als naar fysieke relatie. Vandaar dat de stad hierbij rekent op een volwaardige steun van alle handelaars en andere actoren omdat de ontwikkeling een hefboom moet zijn voor een integrale upgrading van de binnenstad. Dit vergt goede afspraken en vooral een gezamenlijk geloof om de positie van Hasselt in de eredivisie van de Belgische retailcompetitie ook de volgende jaren veilig te stellen. CityD begeleidde de stad en de ontwikkelaar bij de totstandkoming van dit noodzakelijk draagvlak.